Koivuharjun koulu on idyllinen koulu Kemin keskustan läheisyydessä. Koulussa on luokkia kolmannesta kuudenteen ja oppilasmäärä on tänä vuonna 83.

Oppilaamme asuvat pääasiassa Koivuharjun, Mäntylän ja Ruutin alueella. Koivuharjun koulu kuuluu hallinnollisesti Kivikon kouluun.

Koulullamme työskentelee neljä luokanopettajaa, erityisopettaja, resurssiopettaja ja kaksi koulunkäynninohjaajaa. Lähellämme sijaitsevat merenranta ja Kiikeli mahdollistavat talvisin hiihtämisen ja syksyisin sekä keväisin liikkumisen luonnossa.

Yksikkömme on kyläkoulu keskellä Kemiä. Perinteiset puurakennukset tuovat oppimiselle ja kasvamiselle idylliset puitteet.

Koivuharjun koulun aktiivinen oppilaskunta ja vanhempaintoimikunta tekevät tiivistä yhteistyötä. Yhteisöllinen vastuullisuus ja yhdessä tekeminen heijastuu Koivuharjun koulun toiminnassa sekä kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. Kodin ja koulun päivä, Halloween- ja vappudiscot sekä koko koulun yhteiset retket esimerkiksi Kallin hiihtokeskukseen ja muihin retkikohteisiin ovat esimerkkejä tapahtumista, joissa koulun henkilökunta ja huoltajat tekevät yhteistyötä.