Kivikon koulu sijaitsee keskellä Kivikon asuinaluetta.

Oppilaamme asuvat pääasiassa Tervaharjulla, Heikosessa, Nauskassa, Ristikankaalla ja Kivikolla. Koulussamme on luokka-asteet ensimmäisestä kuudenteen luokkaan. Tänä lukuvuonna koulussamme on yli 300 oppilasta. Koulullamme työskentelee 16 luokanopettajaa, erityisopettaja, englannin- ja saksan kielten opettaja, kaksi resurssiopettajaa ja seitsemän koulunkäynninohjaajaa.

Luonnonläheinen sijaintimme mahdollistaa aktiivisen lähialueen hyödyntämisen koulumme toiminnassa. Kivikon koulu on osa maailmanlaajuista UNESCO-kouluverkostoa. Unesco-koulujen tarkoituksena on edistää kulttuurienvälistä vuorovaikutusta, rauhaa, kestävää kehitystä ja laadukasta koulutusta. Kivikon koulu on mukana pohjoissuomalaisessa POLARIS/UNESCO-verkostossa.

Kansainvälisyys ja kielimyönteinen kasvatus on tärkeä osa Kivikon koulun arkea. Englannin kielen lisäksi koulumme oppilailla on mahdollisuus opiskella valinnaisena kielenä saksaa 4. vuosiluokalta alkaen. Koulumme on myös aktiivisesti mukana erilaisissa kansainvälisissä hankkeissa. Tällä hetkellä olemme mukana iCare-nimisessä Erasmus+ -hankkeessa, jossa on mukana lisäksi myös koulut Espanjasta, Virosta, Puolasta, Makedoniasta ja Tsekistä.

Kivikon koulu on liikkuva koulu ja pyrimme lisäämään oppilaiden liikuntaa koulupäivän aikana eri keinoin. Peppu irti penkistä -otetta hyödynnetään oppitunneilla. Myös 30 minuutin pituiset välitunnit mahdollistavat aktiivisen liikkumisen koulupäivän aikana. Koulumme tarjoaa oppilaille myös liikuntakerhoja viikoittain. Niissä pelaillaan ja leikitään aktiivisesti.