Kivikon koulu sijaitsee keskellä Kivikon asuinaluetta.

Oppilaamme asuvat pääasiassa Tervaharjulla, Heikosessa, Nauskassa, Ristikankaalla ja Kivikolla. Koulussamme on luokka-asteet ensimmäisestä viidenteen luokkaan. Tänä lukuvuonna koulussamme on noin 250 oppilasta. Koulullamme työskentelee 11 luokanopettajaa, erityisopettaja, englannin- ja saksan kielten opettaja, yksi resurssiopettajaa ja viisi koulunkäynninohjaajaa.

Kivikon koulussa tavoitteena on kannustava ja vahvuuksia painottava toimintakulttuuri. Tämä ajatus pohjaa positiiviseen psykologiaan ja pedagogiikkaan. Kivikon koulussa on tavoitteena luoda turvallinen ja suvaitsevainen ilmapiiri asettamalla yhdessä oppilaiden kanssa hyvän käytöksen ja tuloksellisen koulutyön edellyttämät rajat. Oppilas voi kokea opettajan ja koko kouluyhteisön luottamusta, tasa-arvoista ja oikeudenmukaista kohtelua ja positiivista kannustusta saaden näin vahvistusta itsetunnolleen. Hyvä itsetunto ja myönteinen ilmapiiri ovat myös hyvien oppimistulosten perusta. Oppilas ottaa vastuuta itsestään ja omasta oppimisestaan opettajan ja koko kouluyhteisön tukemana. Oppilasta tuetaan toimimaan itsenäisesti ja oma-aloitteisesti. Opetus ja oppiminen on usein oppiainerajoja rikkovaa ja tutkivaa.

Unesco - logo

Kivikon koulu on osa maailmanlaajuista UNESCO -kouluverkostoa. Unesco-koulujen tarkoituksena on edistää kulttuurienvälistä vuorovaikutusta, rauhaa, kestävää kehitystä ja laadukasta koulutusta. Kivikon koulu on mukana pohjoissuomalaisessa POLARIS/UNESCO-verkostossa jossa on yhteisprojekteja ja tapaamisia ympäri vuoden. Vapaaehtoiset 3.-5. -luokkalaiset Unesco-oppilaat toteuttavat lukuvuoden mittaan tapahtumia ja päivänavauksia valitsemistaan YK:n teemoista. Unescon myötä myös kansainvälisyys ja kielimyönteinen kasvatus on tärkeä osa Kivikon koulun arkea.

Kivikon koululla on tehty vahvaa, uraauurtavaa ja pitkäjänteistä työtä varhaisessa kielenopettamisessa jo vuosia ennen opetussuunnitelmamuutosta, joka toi A1 kielen alkamaan ensimmäisestä luokasta. Koulussa on vahva kielimyönteinen eetos, joka käynnistyy heti ensimmäisestä luokasta. Englannin kielen lisäksi koulumme oppilailla on mahdollisuus opiskella valinnaisena kielenä saksaa 4. vuosiluokalta alkaen. Koulun vahva kielimyönteisyys näkyy koululaisten innossa ottaa valinnaiskieli.

Kivikon koululla on aktiivinen opettajien kansainvälisyystiimi, joka tiedottaa ja koordinoi ajankohtaisissa kansainvälisissä asioissa. Koulumme on ollut myös aktiivisesti mukana erilaisissa kansainvälisissä hankkeissa, joista viime keväänä päätökseen saatiin Erasmus+ iCare-projekti. Kuluvana lukuvuonna tärkein tavoitteemme on akkreditoinnin eli kansainvälisyystoiminnan laatuvarmennuksen hakeminen koulullemme.

Maailmankansalaisiksi kasvamisen lisäksi koulullamme on vahva panostus lukemiseen ja lukukulttuuriin kasvattamiseen. Koulumme lukutsemppari ideoi yhdessä muun henkilökunnan kanssa tapahtumia lukemisen lisäämiseksi. Lukemiseen panostaminen näkyy myös yhteistyönä Meri-Lapin Karvakaverit ry:n kanssa. Kerran kuukaudessa koulullamme vierailee kolme “karvakaveria”, lukukoirat Lyyti, Mimi ja Remu, joille lukemisessa tukea tarvitsevat 1.-5. luokkien oppilaat käyvät lukemassa (Koivuharjulla myös 6. lk). Lisäksi syksyllä on käynnistetty lukuvälkkä kerran viikossa. 

Kivikon koti- ja kouluyhdistys tekee tiivistä yhteistyötä koulun kanssa. Tänä lukuvuonna puheenjohtajana toimii Tarja Björkberg puhelinnumero 0400 323 349 ja yhdysopettajana Rita Rantamo-Mikkola puhelinnumero 040 480 2594. Koti- ja kouluyhdistys järjestää vuosittain erilaisia tapahtumia, muun muassa Halloween-discon, joulumyyjäiset sekä pihatapahtumia. Yhdistys on lahjoittanut kouluumme esimerkiksi välituntivälineitä.