Kivikon päiväkoti sijaitsee Kivikon kaupunginosassa Kivikon koulun yhteydessä. Päiväkotimme lähellä sijaitsevat Jungon, Nauskan, Rovan ja Ristikankaan asumalähiöt. Kemin Golf-kenttä maisemoi miellyttävästi päiväkodin piha-aluetta.

Päiväkodissa on ryhmiä 1-vuotiasta esiopetusikäisiin lapsiin.

Tavoitteenamme on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Tuemme lasta löytämään omat vahvuutensa ja oppimaan tekemällä ja kokemalla. Leikki on toiminnassamme keskeisessä asemassa.