Lukupolku-ohjelman tavoitteena on kehittää lukemiseen innostavaa kielitietoista toimintakulttuuria osaksi Kemin peruskoulujen toimintaa. Kaikki opettajat ovat lukutaidon opettajia. Lukupolkuun on koottu luokka-asteittain opetussuunnitelmasta painopistealueita sekä tuotu esille helposti saatavilla olevia tapahtumia sekä materiaaleja lukemisen innostamiseen ja monipuolisen lukutaidon kehittämiseen liittyen. Kemin kaikki koulut ovat Lukeva koulu- mallin käyttäjiä. Lukeva koulu on osa Kansallisen lukutaitostrategian 2030 toimeenpanoa. Kansalliseen lukutaitostrategiaan voit tutustua tästä linkistä

Lukupolku