Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen ja hyvinvointialueen suunnitelmallisena yhteistyönä oppilaiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Opiskeluhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää yhteisöllistä työtä ja kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ammattilaisten yhteinen tehtävä.

Oppilailla on oikeus opiskeluhuoltopalveluihin, joita ovat neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä kuraattori- ja psykologipalvelut. Oppilaalla on oikeus saada maksutta opiskeluhuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Opiskeluhuolto järjestetään lähipalveluna kouluilla.

Lapin hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen kemiläisten sosiaali- ja terveyspalveluista, mukaan lukien kouluterveydenhoitajat, koulukuraattorit ja koulupsykologit.

Hyvinvointialueen vastuulla olevat palvelut esitellään hyvinvointialueen verkkosivuilla.