Lapsi voi tarvita erityistä tukea, kasvatusta ja hoitoa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen tueksi. Hänellä voi esimerkiksi olla kielen kehityksen ja oppimisvalmiuksien haasteita. Myös vanhemmat ja päiväkodin henkilökunta voivat olla huolissaan lapsen kehityksestä.

Erityistä kasvatusta ja hoitoa tarvitseville lapsille tehdään varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) tai henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) yhdessä lapsen vanhempien, päivähoidon henkilökunnan sekä mahdollisten muiden asiantuntijoiden kanssa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO) on mukana hoitosuhteen alusta alkaen. Jos vanhemmat ovat huolissaan lapsensa kehityksestä, he voivat ottaa yhteyttä alueensa varhaiskasvatuksen erityisopettajaan.