Lapsi voi tarvita erityistä tukea, kasvatusta ja hoitoa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen tueksi. Hänellä voi esimerkiksi olla kielen kehityksen ja oppimisvalmiuksien haasteita. Myös vanhemmat ja päiväkodin henkilökunta voivat olla huolissaan lapsen kehityksestä.

Erityistä kasvatusta ja hoitoa tarvitseville lapsille tehdään varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) yhdessä lapsen vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilökunnan sekä mahdollisten muiden asiantuntijoiden kanssa.

Jos vanhemmat ovat huolissaan lapsensa kehityksestä, he voivat keskustella asiasta ryhmänsä varhaiskasvatuksen opettajan kanssa.