Tiedote uusien 1.-luokkalaisten huoltajille 22.1.2024

Tervetuloa kouluun syksyllä 2024

Vuonna 2017 syntyneet lapset aloittavat koulun lukuvuoden 2024-2025 alussa. Uusia 1.-luokkalaisia on Kemissä noin 170.

Hyväksy lapsesi koulupaikka Wilmassa

 • Olet saanut Wilma-tunnukset Kemin esiopetuksesta.
 • Kirjaudu Wilmaan https://kemi.inschool.fi/
 • Ota osoitettu koulupaikka vastaan 29.1. – 11.2.2024 välisenä aikana.
 • Jos perheellä ei ole Wilma-tunnuksia, ota yhteys koulusihteeriin.

Ilmoita samalla lomakkeella tarvittaessa

 • Pyydän lapselle siirtoa toiseen kouluun. Vaatii hyvät perustelut.
  • Koulun rehtori tekee päätöksen ns. toissijaisesta hausta 18.3.2024 mennessä. Päätös perustuu oppilaaksi ottamisen 1. luokalle periaatteiden kohtiin 3 ja 4. Tarvittaessa käytetään arvontaa.
 • Haluan, että lapsi aloittaa koulun vuotta myöhemmin.
  • Lapsi ohjataan tarvittaessa kouluvalmiustutkimuksiin esiopetusryhmässä.
  • Johtava rehtori tekee päätöksen perusopetuksen aloittamisesta vuotta myöhemmin.
 • Haluan, että lapsi aloittaa koulun vuotta aikaisemmin.
  • Lapselle tehdään psykologisia ja tarvittaessa lääketieteellisiä selvityksiä. Tutkimuksissa todetaan, onko lapsella edellytykset aloittaa koulunkäynti.
  • Huoltajana sinä vastaat kaikista kustannuksista.
  • Johtava rehtori tekee päätöksen perusopetuksen aloittamisesta vuotta aikaisemmin.

Päätös oppilaaksiotosta 1. luokalle

 • Oppilaille osoitetaan koulupaikka lähikoulusta. Lähikouluksi ei aina osoiteta maantieteellisesti lähintä koulua. Lähikoulu ja lähin koulu voivat siis olla eri asia.
 • Koulujen rehtorit sijoittavat oppilaat johtavan rehtorin johdolla kouluihin hyvinvointilautakunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti.
 • Koulujen rehtorit tekevät päätökset oppilaaksi ottamisesta 1. luokalle ja lähikoulun osoittamisesta helmikuun loppuun mennessä.

Lapsesi lähikoulu

Oppilaan koulu on yksi asuinpaikkasi koulupalvelualueen kouluista. Jos lähikouluna on useampi koulu, alueen oppilaat jaetaan luokkiin tasaisesti alueen koulujen kesken, ei asuinpaikan eikä esiopetusryhmän mukaan. Näin opetusryhmistä tulee toimivia ja luokista samankokoisia.
Ekaluokkia perustetaan 7. Ryhmät sijoitetaan seuraavasti: Karihaara 1, Kivikko 2, Sauvosaari 1, Syväkangas 2 ja Hepola 1. Lukuvuoden 2024-2025 ensimmäisen luokan enimmäisoppilasmäärä/ opetusryhmä on keskimäärin 24 oppilasta. (Hyvinvointilautakunta 7.12.2023 § 108)

Periaatteet otettaessa oppilaita 1. luokalle

Hyvinvointilautakunta hyväksynyt 16.12.2021 § 61

 1. Kaupunki muodostaa yhden oppilaaksiottoalueen, jossa tapahtuu vuosittain tarvittaessa oppilaiden ohjausta koulujen välillä.
 2. Aloittavien opetusryhmien määrä ratkaistaan joko tilauksen yhteydessä tai sivistysjohtajan päätöksellä tammikuun loppuun mennessä.
 3. Opetusryhmien koko pidetään pääsääntöisesti koulujen kesken samankokoisena.
 4. Ohjauksessa huomioidaan oppilaan terveydentilaan liittyvät erityiset syyt, koulumatkan pituus ja turvallisuus, mahdollisuus joukkoliikenteen tai tilausliikenteen käyttöön. Perustellusta syystä huomioidaan sisarukset, jollei sisaruksella ole kyseessä ns. toissijainen koulu.
 5. Opetusryhmiin sijoittaminen tehdään keskitetysti siten, että esiopetuksen oppilasrekisterin ja/tai väestörekisterin osoitetiedon perusteella oppilaalle osoitetaan lähikoulu, josta koulun rehtori tekee päätöksen helmikuun loppuun mennessä.
 6. Osoitetun koulupaikan vastaanottaminen ja oppilastietojen tarkistus tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti Wilman kautta.
 7. Koulupaikan vastaanottamisen yhteydessä voi esittää perustellun pyynnön toissijaisesta koulusta. Toissijainen koulupyyntö ratkaistaan viikon 12 loppuun mennessä.
 8. Opetukseen otetaan ensisijaisesti kunnassa asuvia lapsia. Jos ryhmässä on toissijaisen sijoittamisen jälkeen tilaa, oppilaaksi voidaan ottaa myös muussa kunnassa asuva lapsi, edellyttäen, että huoltaja järjestää ja maksaa mahdollisen kuljetuksen.

Koulumatka ja -kuljetus

Harjoittele koulumatkan kulkemista lapsesi kanssa ennen ekaluokan alkua!
Koulukuljetukset järjestetään ensisijaisesti julkista joukkoliikennettä käyttäen ja vasta toissijaisesti taksikuljetuksin.

 • Kun koulumatka on yli 5 km, oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen. Myönnetään ilman hakemusta.
 • Kun koulumatka on alle 5 km, oppilaalle voi hakea maksutonta koulukuljetusta. Tee perusteltu hakemus koulun rehtorille Wilmassa.
 • Huomaa, että kaupunki järjestää koulukuljetuksen vain siitä osoitteesta, jossa lapsi väestörekisterin mukaan asuu. Toissijaiseen kouluun kuljetusta ei järjestetä.

Koulukuljetusta haetaan sähköisellä lomakkeella Wilmassa (selainversio) kohdasta Hakemukset ja päätökset > Koulukuljetushakemus. Lisätietoja:
https://www.kemi.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/koulukuljetus/

Iltapäivätoiminta eli iltsu

Iltapäivätoimintaa on 1. ja 2. luokkien oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisen tuen oppilaille. Toimintaa on koulupäivinä maanantaista perjantaihin 3 – 4 tuntia päivässä. Toiminta on maksullista. Mahdolliset maksualennukset myönnetään tulojen perusteella. Ilmoita iltsun tarve kouluun ilmoittautumislomakkeessa.

Iltapäivätoimintaan haetaan sähköisellä lomakkeella Wilmassa (selainversio) kohdasta Hakemukset ja päätökset > Hakemus iltapäivätoimintaan. Lisätietoja:
https://www.kemi.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/iltapaivatoiminta/

Kouluun tutustutaan keväällä

Jokainen koulu järjestää tutustumispäivän kevään aikana. Saat kutsun Wilmaan.

Kun tulee kysyttävää…

Rehtorit vastaavat sinulle kysymyksiin lapsesi koulun aloittamisesta.

Hepolan koulu (sis. Takajärven alueen)
Satamalehdontie 2, 94830 Kemi
Rehtori Anna-Maija Leinonen, puh. 040 035 5974
sähköposti: anna-maija.leinonen@edukemi.fi

Karihaaran koulu
Karpinpolku 2, 94200 Kemi
Rehtori Jukka Vaaramaa, puh. 040 5201 816
sähköposti: jukka.vaaramaa@edukemi.fi

Kivikon koulu
Kiveliönkatu 31, 94600 Kemi
Rehtori Kai Koskinen, puh. 040 619 6150
sähköposti: kai.koskinen@edukemi.fi

Syväkankaan koulu
Kulmatie 7, 94700 Kemi
Rehtori Mika Timonen, puh. 040 554 9193
sähköposti: mika.timonen@edukemi.fi

Sauvosaaren koulu
Koulukatu 11, 94100 Kemi
Rehtori Heli Veijola, puh. 040 550 4498
sähköposti: heli.veijola@edukemi.fi

Johtava rehtori
Valtakatu 26, 94100 Kemi
Piia Hulkkonen, puh. 040 588 5735
sähköposti: piia.hulkkonen@kemi.fi