Ohjelmointiosaaminen on kaikille hyödyllinen taito, jossa ei ole kyse pelkästään koodaamisesta. Osaamiseen kuuluvat olennaisesti myös monipuoliset ajattelun taidot ja ymmärrys digitaalisesta, ohjelmoidusta maailmasta ja siinä toimimisesta sekä siitä, mitä kaikkea ohjelmoimalla voi saada aikaan.

Ohjelmointiosaaminen on…

  1. ohjelmoinnillista ajattelua
  2. tutkivaa työskentelyä ja tuottamista
  3. ohjelmoitujen ympäristöjen tuntemista ja niissä toimimista