Takajärven päiväkoti sijaitsee Oklaholman kadulla metsän ja järven lähistöllä. Liikumme lähimetsässä ja Takajärven ympäristössä iloiten oppien. Oppimisympäristöjä laajennetaan luonnossa liikkumisen ja retkeilyn kautta. 

Päiväkodissamme on kolme ryhmää 1-5 vuotiaisiin saakka. Meillä on käytössä kaksi ulkoilualuetta. Toimimme päiväkodissa positiivisen pedagogiikan ja pienryhmäpedagogiikan mukaan sekä lapsilähtöisesti, jotta kaikenikäiset lapset voivat aktiivisesti vaikuttaa toimintaan.  

Toimintaamme ohjaa Kemin kaupungin varhaiskasvatuksen laatulupaukset. Leikki on toiminnassamme keskeisessä asemassa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva lapsi, edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Tuemme lasta löytämään omat vahvuutensa.  

Takajärven päiväkoti. Kuva: Nina Susi.
Takajärven päiväkoti. Kuva: Nina Susi.