Takajärven päiväkodilla nautimme luonnon läheisyydestä ja käytämme ympäröivää metsää ja järven aluetta monipuolisesti hyväksi läpi vuoden. Oppimisympäristöä laajennetaan muun muassa Metsämörri-toiminnan sekä luonnossa liikkumisen ja retkeilyn kautta.