Opetussuunnitelma

DSC_0273Karihaaran koulussa noudatetaan Kemin kaupungin opetussuunnitelmaa kaikille yhteisten oppiaineiden osalta.

Kemin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma

8.- ja 9.-luokan oppilaat opiskelevat yhteisten oppiaineiden lisäksi valinnaisaneita. Tarjolla olevista valinnaisaineista tiedotetaan 7. ja 8. luokan oppilaille ja koteihin kevään aikana.

Valinnaiset aineet 8. ja 9. luokalla

7. -luokkalaiset valitsevat kolme valinnaisainetta 8. luokalla opiskeltavaksi. Jokaista ainetta opiskellaan kaksi tuntia viikossa. Lisäksi yksi vuosiviikkotunti käytetään siten, että sen aikana opiskellaan ylimääräinen tunti luokanvalvojan opettamaa ainetta.

8. -luokkalaiset valitsevat kolme valinnaisainetta 9. luokalla opiskeltavaksi. Jokaista ainetta opiskellaan kaksi tuntia viikossa.

Draama

Ops11Draaman tunnilla tehdään erilaisia ilmaisuharjoituksia, leikitään vakavasti, tehdään esityksiä koulun juhliin yhteistyössä musiikin ja kuvataiteen ryhmien kanssa. Jos pidät esiintymisestä tai jos esiintyminen pelottaa, valitse draama. Molemmissa tapauksissa draama antaa sinulle aineksia kehittää itseäsi.

Erätaidot

Ops8Erätaidossa tutustutaan luonnossa liikkumiseen ja luontoharrastuksiin monipuolisesti retkillä ja luokassa. Oppitunneilla tehdään runsaasti ryhmätöitä ja harjoitellaan käytännön taitoja. Retkillä tutustutaan lähiluontoon, harjoitellaan liikkumista ja pukeutumista erilaisissa olosuhteissa.

Kotitalous

ops4Valinnaisessa kotitaloudessa on tavoitteena lisätä valmiuksia toimia keittiössä ja syventää sekä monipuolistaa seiskaluokalla hankittuja taitoja. Kotitalouden tunneilla toteutetaan erilaisia aterioita eri raaka-aineista arkeen ja juhlaan.

Kuvataide

Ops10Taiteella on tärkeä tehtävä ihmisen henkisen hyvinvoinnin vaalijana. Kuvataiteen opiskelu kehittää nuoren omakohtaista ajattelua sekä helpottaa tunnekokemusten käsittelyä. Monipuoliset työtavat ja materiaalit tutustuttavat nuoren kuvataiteen eri alueisiin. Nykypäivän monissa ammattitehtävissä tarvitaan luovuutta ja laaja-alaisuutta. On vaikea kuvitella alaa, jossa kuvataiteesta ei olisi hyötyä.

Liikunta

Ops9Valinnaisliikunta antaa oppilaalle mahdollisuuden tutustua erilaisiin liikuntalajeihin, joita koulussa ei opeteta. Osa tunneista järjestetäään kouluajan ulkopuolella ns. projekteina. Valinnaisliikunnan tehtävänä on ilon antaminen, toisten ihmisten huomioiminen sekä vastuun kantaminen ympäröivästä elämästä.

Musiikki

Ops3Valinnaisen musiikin tunneilla oppilas osallistuu musiikin tekemiseen, kuuntelemiseen ja oppimiseen omien edellytystensä mukaisesti. Tärkeänä työmuotona on yhteissoitto. Soittimina käytetään nykyaikaisia bändisoittimia, oppilaiden omia soittimia ja rytmisoittimia. Musiikin valinnaisryhmä valmistaa ohjelmaa koulun juhliin, musiikkitapahtumiin ja mahdollisesti koulun ulkopuolisiin tapahtumiin.

Tekninen työ

ops6Puutyöjaksolla opetellaan puuntyöstöä, pintakäsittelyä ja suuunnittelua omien tarpeiden pohjalta. Metallityöjaksolla opetellaan metallin työstämistä. Kone- ja sähköopin jaksolla voidaan esim. opiskella mopon moottorin perushuoltotoimenpiteitä.

Tekstiilityö

Ops2Valinnaisessa tekstiilityössä syvennetään ja vahvistetaan oppilaan kädentaitoja. Oppilas oppii suunnittelemaan ja valmistamaan vaatteita muokkaamalla valmiista kaavoista itselleen sopivan mallin. Lankatöissä toteutetaan vaate tai asuste neule- tai virkkaustekniikalla. Lisäksi tutustutaan erilaisiin tekstiilitekniikohin, esim. kankaanpainantaan ja huovutukseen.

Tietotekniikka

ops7Tutustutaan peleihin ja niiden ohjelmointiin erilaisten työkalujen avulla. Ohjelmoinnin opetuksella pyritään kehittämään loogista ajattelua ja auttamaan oppilasta ymmärtämään tietokoneen ja erilaisten ohjelmistojen toimintaa. Opetetaan oppilasta tulkitsemaan eri ohjelmien rakenteita ja toimintalogiikkaa. Käydään läpi ohjelmoinnin perusrakenteita, joita käyttäen voidaan tehdä yksinkertaisia ohjelmia ja pelejä. Tutustutaan robotiikkaan ja rakennetaan erilaisia robotteja. Tutustutaan eri antureihin ja niiden toimintaan. Sovelletaan ohjelmoinnissa opittuja asioita robotteihin ja ohjelmoidaan niitä.

Viestintä

Viestinnän opiskelussa tutustutaan useampaan median eri osa-alueeseen. Mediataitojen lisäksi opit myös ryhmässä työskentelyä ja vuorovaikutustaitoja sekä saat esiintymisharjoitusta. Viestinnän kurssi jakautuu kahteen osioon: tietoteknisten välineiden käyttöön ja sisällön tuottamiseen.

Tietoteknisessä osuudessa opetellaan median tuottamisen perustaidot, kuten tekstinkäsittely-, esitys- ja piirustusohjelmien käyttö. Tutustutaan digitaalisen median tuottamiseen ja niissä käytettyihin ohjelmistoihin. Tehdään pienimuotoisia esityksiä, kuvia ja animaatioita tietokoneella. Opetellaan tuottamaan digitaalisia kuvia kameralla ja piirtämällä. Kuvankäsittelyssä muokataan kuvia. Kuvia hyödynnetään projekteissa, esityksissä ja julkaisuissa.

Sisällön tuottamisen osuudessa tehdään mainoksia, esitelmiä media-alan henkilöistä ja hahmoista, animaatioita, minielokuvia, mielipidetutkimuksia jne. Kurssilla myös kirjoitetaan arvosteluja ja mielipidetekstejä. Kurssin aikana toteutetaan joku laajempi projekti, joka voi olla esimerkiksi koulun lehden tekeminen.

A2-kieli (saksa)

A2-kieli on 4. tai 5. luokalla alkanut saksan kieli, jota on jatkettava 8. ja 9. luokalla.

Saksa on Euroopan puhutuin äidinkieli. Sitä puhuu äidinkielenään yli 100 miljoonaa eurooppalaista. Maat, joissa saksaa puhutaan, ovat erittäin suosittuja oppilasvaihto-, opiskelu- ja työharjoittelumaita. Kielitaitoinen saa töitä!

B2-kieli (ranska, saksa, venäjä)

B2- kieli voi olla ranska, venäjä tai saksa, jota jatketaan myös 9. luokalla.

Ranskan kieli kuuluu romaanisiin kieliin ja sitä on helppo oppia. Sanastossa on paljon yhteneväisyyksiä englantiin, joten osa sanoista näyttää tuTiettulta ja niiden merkitys on helppo ymmärtää. Oppitunneilla tutustutaan kielen lisäksi ranskalaiseen kulttuuriin ja elämänmenoon.

Venäjän kieli on slaavilainen kieli, joka on sukua mm. englannille, ranskalle ja saksalle. Venäjä on Suomen naapurimaa ja tärkeimpiä kauppakumppaneita, joten venäjän kielen osaajia tarvitaan työelämässä. Venäjän kielessä käytetään ns. kyrillisiä aakkosia, joita ei kannata pelästyä.

Saksa on Euroopan puhutuin äidinkieli. Sitä puhuu äidinkielenään yli 100 miljoonaa eurooppalaista. Saksan kielessä on selkeä rakenne ja sen ääntäminen on helppoa. Maat, joissa saksaa puhutaan, ovat erittäin suosittuja oppilasvaihto-, opiskelu- ja työharjoittelumaita. Kielitaitoinen saa töitä!

Englanti-ruotsi

Valinnaisen englannin/ruotsin tunneilla vahvistetaan suullista kielitaitoa, sekä tarpeen mukaan kerrataan aiemmin opiskeltuja sisältöjä. Tuntien aikana on mahdollisuus hyödyntää myös tieto- ja viestintäteknologiaa (esim. oma some -ryhmä) ja tehdä ryhmätöitä sekä projekteja, mutta painopiste on puhumisessa. Tunneista puolet käytetään englannin opiskeluun ja puolet ruotsin opiskeluun.