Opetussuunnitelma

DSC_0273Karihaaran koulussa noudatetaan Kemin kaupungin opetussuunnitelmaa kaikille yhteisten oppiaineiden osalta.

Kemin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma

8.- ja 9.-luokan oppilaat opiskelevat yhteisten oppiaineiden lisäksi valinnaisaneita. Tarjolla olevista valinnaisaineista tiedotetaan 7. ja 8. luokan oppilaille ja koteihin kevään aikana.

Valinnaiset aineet 8. ja 9. luokalla

Kahden tunnin valinnaisaineet:

7. -luokkalaiset valitsevat kaksi kahden vuosiviikkotunnin valinnaisainetta 8. luokalla opiskeltavaksi siten, että vähintään toinen aineista on taito- tai taideaine (liikunta,musiikki,käsityö,kuvataide,kotitalous). Lisäksi oppilaat valitsevat yhden 1 vuosiviikkotunnin valinnaisaineen.

8. -luokkalaiset valitsevat kaksi kahden vuosiviikkotunnin valinnaisainetta 9. luokalla opiskeltavaksi siten, että vähintään toinen aineista on taito- tai taideaine (liikunta, musiikki, käsityö, kuvataide, kotitalous). Lisäksi oppilaat valitsevat yhden 1 vuosiviikkotunnin valinnaisaineen.

Draama (2h)

Ops11Draaman tunnilla tehdään erilaisia ilmaisuharjoituksia, leikitään vakavasti, tehdään esityksiä koulun juhliin yhteistyössä musiikin ja kuvataiteen ryhmien kanssa. Jos pidät esiintymisestä tai jos esiintyminen pelottaa, valitse draama. Molemmissa tapauksissa draama antaa sinulle aineksia kehittää itseäsi.

Erätaidot (2h)

Ops8Erätaidossa tutustutaan luonnossa liikkumiseen ja luontoharrastuksiin monipuolisesti retkillä ja luokassa. Oppitunneilla tehdään runsaasti ryhmätöitä ja harjoitellaan käytännön taitoja. Retkillä tutustutaan lähiluontoon, harjoitellaan liikkumista, erätaitoja, kalastusta ja pukeutumista erilaisissa olosuhteissa. Retkistä osa on normaalien koulutuntien ulkopuolella klo 15-19, pystythän olemaan poissa harrastuksistasi retkien aikana.

8. luokalla retkeillään iltapäiväretkiä koulun lähimaastoissa. Oppitunneista noin puolet toteutetaan retkinä ja puolet luokkatunteina.

9. luokalla erätaidossa tehdään viikonloppuvaellus syyskuussa (2 yötä) ja talvitelttailu maaliskuussa (1 yö). Lisäksi meillä on retkille valmistavat tunnit ja pari iltapäiväreissua.

Kotitalous (2h)

ops4Valinnaisessa kotitaloudessa on tavoitteena lisätä valmiuksia toimia keittiössä ja syventää sekä monipuolistaa seiskaluokalla hankittuja taitoja. Kotitalouden tunneilla toteutetaan erilaisia aterioita eri raaka-aineista arkeen ja juhlaan sekä tietysti myös leivotaan. Tällä kurssilla siis teemme vähän kaikenlaista.

8lk. Ruokakulttuurit (2h)

Kurssilla tutustutaan eri maiden ruokakulttuureihin niin ruoanvalmistuksen kuin myös leivonnan merkeissä. Tietysti perehdymme myös kotimaiseen ruokakulttuuriin ja sen monipuoliseen maailmaan.

9lk. Leipurikurssi (2h)

Kurssilla keskitytään pääasiassa leivontaan ja syvennetään sen alan oppeja, mutta kurssilaisten toiveesta voimme joskus toivekerroilla valmistaa ruokaakin. Kehitellään myös omia ohjeita ja tutkitaan menetelmien vaikutusta lopputuotteeseen. Harjoitellaan joidenkin koristeiden tekoa niin ruoka-annosten kuin leivonnaisten koristeluun. Tällä kurssilla valmistamme täytekakun oman suunnitelman mukaan ja harjoittelemme voileipäkakun kokoamista.

Kuvataide (2h)

Ops10Taiteella on tärkeä tehtävä ihmisen henkisen hyvinvoinnin vaalijana. Kuvataiteen opiskelu kehittää nuoren omakohtaista ajattelua sekä helpottaa tunnekokemusten käsittelyä. Monipuoliset työtavat ja materiaalit tutustuttavat nuoren kuvataiteen eri alueisiin. Nykypäivän monissa ammattitehtävissä tarvitaan luovuutta ja laaja-alaisuutta. On vaikea kuvitella alaa, jossa kuvataiteesta ei olisi hyötyä.

Liikunta (2h)

Ops9Valinnaisliikunta antaa oppilaalle mahdollisuuden tutustua erilaisiin liikuntalajeihin, joita koulussa ei opeteta. Osa tunneista järjestetäään kouluajan ulkopuolella ns. projekteina. Valinnaisliikunnan tehtävänä on ilon antaminen, toisten ihmisten huomioiminen sekä vastuun kantaminen ympäröivästä elämästä.

Musiikki (2h)

Ops3Valinnaisen musiikin tunneilla oppilas osallistuu musiikin tekemiseen, kuuntelemiseen ja oppimiseen omien edellytystensä mukaisesti. Tärkeänä työmuotona on yhteissoitto. Soittimina käytetään nykyaikaisia bändisoittimia, oppilaiden omia soittimia ja rytmisoittimia. Musiikin valinnaisryhmä valmistaa ohjelmaa koulun juhliin, musiikkitapahtumiin ja mahdollisesti koulun ulkopuolisiin tapahtumiin.

Käsityö (2h) Taito- ja taideainevalinnainen (yhdistetty tekninen käsityö/tekstiilikäsityö)

ops6Oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat vapaavalintaisia tuotteita kiinnostuksen mukaan.
Käsitöissä yhdistetään tekstiili- ja teknisen työn materiaaleja ja taitoja.

Tekninen käsityö, Muu valinnaisaine
(2h)

Puutyöjaksolla opetellaan puuntyöstöä, pintakäsittelyä ja suuunnittelua omien tarpeiden pohjalta. Metallityöjaksolla opetellaan metallin työstämistä. Kone- ja sähköopin jaksolla voidaan esim. opiskella mopon moottorin perushuoltotoimenpiteitä.

Tekstiilityö, Muu valinnaisaine
(2h)

Ops2
Tekstiilityön tunneilla syvennetään ja vahvistetaan oppilaan kädentaitoja. Kurssi sisältää vaatetuksen ja sisustustekstiilien osa-alueet sekä niihin liittyvät materiaalit. Oppilas oppii suunnittelemaan ja valmistamaan yksilöllisiä tuotteita. Lisäksi tutustutaan tekstiilityön erikoistekniikoihin: tuunaamiseen, makramee-solmeiluun, kankaanpainantaan, huovutukseen ym.

Tietotekniikka (2h)

ops7Tutustutaan peleihin ja niiden ohjelmointiin erilaisten työkalujen avulla. Ohjelmoinnin opetuksella pyritään kehittämään loogista ajattelua ja auttamaan oppilasta ymmärtämään tietokoneen ja erilaisten ohjelmistojen toimintaa. Opetetaan oppilasta tulkitsemaan eri ohjelmien rakenteita ja toimintalogiikkaa. Käydään läpi ohjelmoinnin perusrakenteita, joita käyttäen voidaan tehdä yksinkertaisia ohjelmia ja pelejä.Yhdeksännellä luokalla oppilaat tekevät oman pelin käyttäen oikeaa peliohjelmointityökalua. Tutustutaan robotiikkaan ja rakennetaan erilaisia robotteja. Tutustutaan eri antureihin ja niiden toimintaan. Sovelletaan ohjelmoinnissa opittuja asioita robotteihin ja ohjelmoidaan niitä.

Viestintä (2h)

Viestinnän opiskelussa tutustutaan median eri osa-alueisiin. Mediataitojen lisäksi opit myös ryhmässä työskentelyä ja vuorovaikutustaitoja sekä saat esiintymisharjoitusta.

Tunneilla harjoitellaan median tuottamisen perustaitoja, esimerkiksi tekstinkäsittely-, esitys- ja piirustusohjelmien käyttöä. Tunneilla voidaan tehdä pienimuotoisia esityksiä, kuvia ja animaatioita tietokoneella.

Tunneilla tehdään myös julisteita, mainoksia, esitelmiä media-alan henkilöistä ja hahmoista, minielokuvia, mielipidetutkimuksia jne. Lisäksi kurssilla kirjoitetaan erilaisia tekstejä, kuten arvosteluja ja mielipidekirjoituksia. Kurssin aikana toteutetaan joku laajempi projekti, joka voi olla esimerkiksi koulun lehden tekeminen.

A2-kieli (saksa) (2h)

A2-kieli on 4. tai 5. luokalla alkanut saksan kieli, jota on jatkettava 8. ja 9. luokalla.

Saksa on Euroopan puhutuin äidinkieli. Sitä puhuu äidinkielenään yli 100 miljoonaa eurooppalaista. Maat, joissa saksaa puhutaan, ovat erittäin suosittuja oppilasvaihto-, opiskelu- ja työharjoittelumaita. Kielitaitoinen saa töitä!

B2-kieli (ranska, saksa, venäjä) (2h)

B2- kieli voi olla ranska, venäjä tai saksa, jota jatketaan myös 9. luokalla.

Ranskan kieli kuuluu romaanisiin kieliin ja se on Euroopan unionin virallinen työkieli. Sanastossa on paljon yhteneväisyyksiä englantiin, joten osa sanoista näyttää tutuilta ja niiden merkitys on helppo ymmärtää. Oppitunneilla tutustutaan kielen lisäksi ranskalaiseen kulttuuriin ja elämänmenoon.

Venäjän kieli on slaavilainen kieli, joka on sukua mm. englannille, ranskalle ja saksalle. Venäjä on Suomen naapurimaa ja tärkeimpiä kauppakumppaneita, joten venäjän kielen osaajia tarvitaan työelämässä. Venäjän kielessä käytetään ns. kyrillisiä aakkosia, joita ei kannata pelästyä.

Saksa on Euroopan puhutuin äidinkieli. Sitä puhuu äidinkielenään yli 100 miljoonaa eurooppalaista. Saksan kielessä on selkeä rakenne ja sen ääntäminen on helppoa. Maat, joissa saksaa puhutaan, ovat erittäin suosittuja oppilasvaihto-, opiskelu- ja työharjoittelumaita. Kielitaitoinen saa töitä!

Englanti (2h)

Valinnaisen englannin tunneilla vahvistetaan suullista kielitaitoa sekä tarpeen mukaan kerrataan aiemmin opiskeltuja sisältöjä oppilaiden toiveet huomioiden. Tuntien aikana on mahdollisuus hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa (esim. oma some-ryhmä) ja tehdä ryhmätöitä sekä projekteja, mutta painopiste on puhumisessa.

Ruotsi (2h)

Valinnaisen ruotsin tunneilla sisältö räätälöidään oppilaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Tunneilla voidaan painottaa esimerkiksi suullista käytännön kielitaitoa, vahvistaa aiemmin opittua sekä tutustua tarkemmin ruotsalaiseen kulttuuriin. Tuntien aikana on mahdollista hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa ja tehdä ryhmätöitä sekä projekteja. Ruotsin valinnaista suosittelemme erityisesti lukioon aikoville oppilaille.

Yhden tunnin valinnaisaineet :

More English (EN)

Yhden tunnin valinnaisenglannissa vahvistetaan oppilaiden suullista kielitaitoa erilaisilla pari- ja ryhmätöillä. Teemme jonkin verran myös kirjallisia töitä, mutta kurssilla ei ole oppikirjaa käytössä. Englanninkielisen maailman erilaiset kulttuurit tulevat myös tutuiksi kurssin puitteissa.

Mera Svenska (RU)

Yhden tunnin valinnaisruotsissa keskitytään vahvistamaan jo opittuja sisältöjä oppilaiden toiveiden mukaan kerraten, mutta myös uutta sanastoa ja lauserakenteita laajentaen. Myös suulliset harjoitukset ovat keskeisessä asemassa tunneilla. Lukioon jatkaville tästä kurssista on suuresti hyötyä.

Elokuvakerho (AI)

Elokuvakerhossa tutustutaan elokuvan historiaan, katsotaan yhdessä klassikkoelokuvia, tehdään elokuviin liittyviä arvosteluja ja muita tehtäviä. Ryhmä voi halutessaan suunnitella ja kuvata myös omia lyhytelokuvia.

Robotiikka ja peliohjelmointi (ATK)

Tutustutaan robotiikkaan erilaisten harjoitusten ja rakennelmien avulla. Peliohjelmoinnissa tehdään pelejä käyttäen erilaisia niiden tekemiseen tarkoitettuja alustoja.

Moottorit ja elektroniikka (KS)

Käsitellään erilaisten moottorien toimintaa ja huolletaan ja kunnostetaan oppilaiden omia moottorikäyttöisiä laitteita, esimerkiksi ruohonleikkureita.
Elektroniikassa käymme läpi elektroniikan perusteita ja valmistamme jonkin elektronisen laitteen.