Opetussuunnitelma

DSC_0273Karihaaran koulussa noudatetaan Kemin kaupungin opetussuunnitelmaa kaikille yhteisten oppiaineiden osalta.

Kemin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma

8.- ja 9.-luokan oppilaat opiskelevat yhteisten oppiaineiden lisäksi valinnaisaneita. Tarjolla olevista valinnaisaineista tiedotetaan 7. ja 8. luokan oppilaille ja koteihin kevään aikana.

Valinnaiset aineet 8. ja 9. luokalla

Kahden tunnin valinnaisaineet:

7. -luokkalaiset valitsevat kaksi kahden vuosiviikkotunnin valinnaisainetta 8. luokalla opiskeltavaksi siten, että vähintään toinen aineista on taito- tai taideaine (liikunta,musiikki,käsityö,kuvataide,kotitalous). Lisäksi oppilaat valitsevat yhden 1 vuosiviikkotunnin valinnaisaineen.

8. -luokkalaiset valitsevat kolme valinnaisainetta 9. luokalla opiskeltavaksi. Jokaista ainetta opiskellaan kaksi tuntia viikossa.

Draama (2h)

Ops11Draaman tunnilla tehdään erilaisia ilmaisuharjoituksia, leikitään vakavasti, tehdään esityksiä koulun juhliin yhteistyössä musiikin ja kuvataiteen ryhmien kanssa. Jos pidät esiintymisestä tai jos esiintyminen pelottaa, valitse draama. Molemmissa tapauksissa draama antaa sinulle aineksia kehittää itseäsi.

Erätaidot (2h)

Ops8Erätaidossa tutustutaan luonnossa liikkumiseen ja luontoharrastuksiin monipuolisesti retkillä ja luokassa. Oppitunneilla tehdään runsaasti ryhmätöitä ja harjoitellaan käytännön taitoja. Retkillä tutustutaan lähiluontoon, harjoitellaan liikkumista ja pukeutumista erilaisissa olosuhteissa.

Kotitalous (2h)

ops4Valinnaisessa kotitaloudessa on tavoitteena lisätä valmiuksia toimia keittiössä ja syventää sekä monipuolistaa seiskaluokalla hankittuja taitoja. Kotitalouden tunneilla toteutetaan erilaisia aterioita eri raaka-aineista arkeen ja juhlaan.

Leipurikurssi (2h)

Kurssilla keskitytään pääasiassa leivontaan ja syvennetään sen alan oppeja. Kehitellään omia ohjeita ja tutkitaan menetelmien vaikutusta lopputuotteeseen. Harjoitellaan myös joidenkin koristeiden tekoa.

Kuvataide (2h)

Ops10Taiteella on tärkeä tehtävä ihmisen henkisen hyvinvoinnin vaalijana. Kuvataiteen opiskelu kehittää nuoren omakohtaista ajattelua sekä helpottaa tunnekokemusten käsittelyä. Monipuoliset työtavat ja materiaalit tutustuttavat nuoren kuvataiteen eri alueisiin. Nykypäivän monissa ammattitehtävissä tarvitaan luovuutta ja laaja-alaisuutta. On vaikea kuvitella alaa, jossa kuvataiteesta ei olisi hyötyä.

Liikunta (2h)

Ops9Valinnaisliikunta antaa oppilaalle mahdollisuuden tutustua erilaisiin liikuntalajeihin, joita koulussa ei opeteta. Osa tunneista järjestetäään kouluajan ulkopuolella ns. projekteina. Valinnaisliikunnan tehtävänä on ilon antaminen, toisten ihmisten huomioiminen sekä vastuun kantaminen ympäröivästä elämästä.

Musiikki (2h)

Ops3Valinnaisen musiikin tunneilla oppilas osallistuu musiikin tekemiseen, kuuntelemiseen ja oppimiseen omien edellytystensä mukaisesti. Tärkeänä työmuotona on yhteissoitto. Soittimina käytetään nykyaikaisia bändisoittimia, oppilaiden omia soittimia ja rytmisoittimia. Musiikin valinnaisryhmä valmistaa ohjelmaa koulun juhliin, musiikkitapahtumiin ja mahdollisesti koulun ulkopuolisiin tapahtumiin.

Kuoro/Musiikkidraama (2h)

– tutustutaan musikaaleihin, musiikkinäytelmiin
– valmistellaan kohtauksia musikaaleista
– tehdään itse tekstejä ja musiikkia
– tutustutaan musiikinteko- ohjelmiin (esim. Garage Band)

Käsityö (2h)

ops6Puutyöjaksolla opetellaan puuntyöstöä, pintakäsittelyä ja suuunnittelua omien tarpeiden pohjalta. Metallityöjaksolla opetellaan metallin työstämistä. Kone- ja sähköopin jaksolla voidaan esim. opiskella mopon moottorin perushuoltotoimenpiteitä.

Ops2Tekstiilityöjaksolla syvennetään ja vahvistetaan oppilaan kädentaitoja. Oppilas oppii suunnittelemaan ja valmistamaan vaatteita muokkaamalla valmiista kaavoista itselleen sopivan mallin. Lankatöissä toteutetaan vaate tai asuste neule- tai virkkaustekniikalla. Lisäksi tutustutaan erilaisiin tekstiilitekniikohin, esim. kankaanpainantaan ja huovutukseen.

Tietotekniikka (2h)

ops7Tutustutaan peleihin ja niiden ohjelmointiin erilaisten työkalujen avulla. Ohjelmoinnin opetuksella pyritään kehittämään loogista ajattelua ja auttamaan oppilasta ymmärtämään tietokoneen ja erilaisten ohjelmistojen toimintaa. Opetetaan oppilasta tulkitsemaan eri ohjelmien rakenteita ja toimintalogiikkaa. Käydään läpi ohjelmoinnin perusrakenteita, joita käyttäen voidaan tehdä yksinkertaisia ohjelmia ja pelejä.Yhdeksännellä luokalla oppilaat tekevät oman pelin käyttäen oikeaa peliohjelmointityökalua. Tutustutaan robotiikkaan ja rakennetaan erilaisia robotteja. Tutustutaan eri antureihin ja niiden toimintaan. Sovelletaan ohjelmoinnissa opittuja asioita robotteihin ja ohjelmoidaan niitä.

Viestintä (2h)

Viestinnän opiskelussa tutustutaan median eri osa-alueisiin. Mediataitojen lisäksi opit myös ryhmässä työskentelyä ja vuorovaikutustaitoja sekä saat esiintymisharjoitusta.

Tunneilla harjoitellaan median tuottamisen perustaitoja, esimerkiksi tekstinkäsittely-, esitys- ja piirustusohjelmien käyttöä. Tunneilla voidaan tehdä pienimuotoisia esityksiä, kuvia ja animaatioita tietokoneella.

Tunneilla tehdään myös julisteita, mainoksia, esitelmiä media-alan henkilöistä ja hahmoista, minielokuvia, mielipidetutkimuksia jne. Lisäksi kurssilla kirjoitetaan erilaisia tekstejä, kuten arvosteluja ja mielipidekirjoituksia. Kurssin aikana toteutetaan joku laajempi projekti, joka voi olla esimerkiksi koulun lehden tekeminen.

A2-kieli (saksa) (2h)

A2-kieli on 4. tai 5. luokalla alkanut saksan kieli, jota on jatkettava 8. ja 9. luokalla.

Saksa on Euroopan puhutuin äidinkieli. Sitä puhuu äidinkielenään yli 100 miljoonaa eurooppalaista. Maat, joissa saksaa puhutaan, ovat erittäin suosittuja oppilasvaihto-, opiskelu- ja työharjoittelumaita. Kielitaitoinen saa töitä!

B2-kieli (ranska, saksa, venäjä) (2h)

B2- kieli voi olla ranska, venäjä tai saksa, jota jatketaan myös 9. luokalla.

Ranskan kieli kuuluu romaanisiin kieliin ja se on Euroopan unionin virallinen työkieli. Sanastossa on paljon yhteneväisyyksiä englantiin, joten osa sanoista näyttää tutuilta ja niiden merkitys on helppo ymmärtää. Oppitunneilla tutustutaan kielen lisäksi ranskalaiseen kulttuuriin ja elämänmenoon.

Venäjän kieli on slaavilainen kieli, joka on sukua mm. englannille, ranskalle ja saksalle. Venäjä on Suomen naapurimaa ja tärkeimpiä kauppakumppaneita, joten venäjän kielen osaajia tarvitaan työelämässä. Venäjän kielessä käytetään ns. kyrillisiä aakkosia, joita ei kannata pelästyä.

Saksa on Euroopan puhutuin äidinkieli. Sitä puhuu äidinkielenään yli 100 miljoonaa eurooppalaista. Saksan kielessä on selkeä rakenne ja sen ääntäminen on helppoa. Maat, joissa saksaa puhutaan, ovat erittäin suosittuja oppilasvaihto-, opiskelu- ja työharjoittelumaita. Kielitaitoinen saa töitä!

Englanti (2h)

Valinnaisen englannin tunneilla vahvistetaan suullista kielitaitoa sekä tarpeen mukaan kerrataan aiemmin opiskeltuja sisältöjä oppilaiden toiveet huomioiden. Tuntien aikana on mahdollisuus hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa (esim. oma some-ryhmä) ja tehdä ryhmätöitä sekä projekteja, mutta painopiste on puhumisessa.

Ruotsi (2h)

Valinnaisen ruotsin tunneilla sisältö räätälöidään oppilaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Tunneilla voidaan painottaa esimerkiksi suullista käytännön kielitaitoa, vahvistaa aiemmin opittua sekä tutustua tarkemmin ruotsalaiseen kulttuuriin. Tuntien aikana on mahdollista hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa ja tehdä ryhmätöitä sekä projekteja. Ruotsin valinnaista suosittelemme erityisesti lukioon aikoville oppilaille.

Yhden tunnin valinnaisaineet :

Kuoro (MU)

– lauletaan yhdessä iloisia lauluja
– poppia, rokkia ja perinteisiä lauluja

Tartu Mikkiin – Karaokelaulu (MU)

– harjoitellaan laulamista ja laulun tulkintaa
– miten lausun tekstin selkeästi
– lauletaan yksin ja yhdessä toivekappaleita

Kitaran soitto (MU)

– opetellaan säestämään kappaleita
– opetellaan soittamaan soinnuista ja tabulatuureista
– opetellaan soittamaan sooloja
– tutustutaan myös basson soittoon

More English (EN)

Mera Svenska (RU)

Sanataide (AI)

Sanataidetunneilla kielestä, kirjoittamisesta ja lukemisesta kiinnostuneet oppilaat saavat mahdollisuuden syventää kirjallisia taitojaan. Tavoitteena on kehittää ja syventää kirjoitustaitoja, mielikuvitusta ja ajattelutaitoja erilaisten tekstien pohjalta. Tunneilla tehdään monipuolisia kirjoitus- ja ilmaisuharjoituksia.

Lukutunti (AI)

Onko sinulla mielessäsi kirja, jonka haluaisit lukea, mutta aikasi ei riitä lukemiseen?

Oletko kiinnostunut esimerkiksi historiasta, eläimistä tai vaikkapa muodista, mutta sinulla ei ole aikaa perehtyä asiaan?

Haluaisitko lukea romaaneja, lehtiä, tietokirjoja, sarjakuvia, novelleja, blogeja, runoja ja netin keskustelupalstoja ihan rauhassa?

Jos vastasit myöntävästi, tule lukutunnille! Saat valita itse, mitä luet. Etsimme yhdessä mielenkiintoisia tekstejä ja luemme niitä.

Elokuvakerho (AI)

Elokuvakerhossa tutustutaan elokuvan historiaan, katsotaan yhdessä klassikkoelokuvia, tehdään elokuviin liittyviä arvosteluja ja muita tehtäviä. Ryhmä voi halutessaan suunnitella ja kuvata myös omia lyhytelokuvia.

Robotiikka ja peliohjelmointi (ATK)

Tutustutaan robotiikkaan erilaisten harjoitusten ja rakennelmien avulla. Peliohjelmoinnissa tehdään pelejä käyttäen erilaisia niiden tekemiseen tarkoitettuja alustoja.

Moottorit ja elektroniikka (KS)