Oppilashuolto

Oppilashuolto on lapsen oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisön aikuisille. Se on sekä yksilöllistä että yhteisöllistä tukea. Oppilashuolto on ennalta ehkäisevää ja hoitavaa työtä lapsen hyväksi.

Oppilashuoltotyötä tehdään lapsen arjessa. Tämän työn tukena koulussa kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa moniammatillinen oppilashuoltotyöryhmä.