Opiskeluhuolto

takitsunlogo_2014

Opiskeluhuolto

Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan koulun toimintakulttuuria ja toimia, joilla edistetään koko kouluyhteisön hyvinvointia. Takajärven ja Hepolan kouluilla on yhteinen yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä. Ryhmään kuuluvat rehtorit, koulukuraattori, erityisopettajat, koulupsykologi, kouluterveydenhoitajat, sosiaalityöntekijä sekä esim. vanhempien edustajat ja oppilasjäseniä erikseen kutsuttuna.

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia terveydenhuollon palveluja, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja ja monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa. Yksittäisen oppilaan oppilashuoltoasioissa (esim. poissaolot, kiusaaminen) voidaan koota monialainen asiantuntijaryhmä tapauskohtaisesti.

Kouluterveydenhoito

Takajärven ja Hepolan kouluilla on yhteinen kouluterveydenhoitaja. Terveydenhoitaja Mari Petäjäjärvi on talossa arkipäivisin. Päivystysaika eli vastaanotto ilman ajanvarausta on joka päivä klo 11-12. Tapaturmat ja akuutit sairastapaukset hoidetaan välittömästi. Huoltaja voi varata ajan terveydenhoitajalle myös puhelimitse. Mari Petäjäjärven puhelinnumero on 040 486 7163 tai yhteydenotto Wilma-viestillä. Vuosiluokilla 1. ja 5. tehdään laaja terveystarkastus, joihin sisältyy lääkärintarkastus ja yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävä perheen hyvinvoinnin arvio.

Kouluhammashuolto

Oppilaat käyvät Syväkankaan terveysasemalla hammaslääkärissä, puh. 016 259 808. Kutsut tarkastuksiin lähetetään kotiin.

Koulupsykologi

Koulupsykologi on käytettävissä oppilaiden kehitykseen, kasvatukseen, oppimiseen, ihmissuhteisiin, elämänmuutoksiin ja mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä. Hän arvioi ja tutkii tarvittaessa oppilaiden oppimisedellytyksiä ja -vaikeuksia sekä psyykkisen tuen ja hoidon tarvetta. Hän käy keskusteluja oppilaan ja vanhemman kanssa ja suunnittelee tukitoimia yhteistyössä opettajien ja muiden ammattilaisten kanssa. Tarvittaessa hän ohjaa asiakkaan tutkimus- tai hoitopaikkoihin. Koulupsykologina toimii Aili Ryyppö, yhteystiedot: puh. 040 487 2826 / aili.ryyppo(at)edukemi.fi.

Koulukuraattori

Koulukuraattori Johanna Pesälä auttaa oppilasta koulunkäyntiin, kavereihin, perhesuhteisiin tai omaan vointiin ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Oppilaiden tapaamisten lsiäksi koulukuraattori tekee tiivistä yhteistyötä vanhempien, opettajien ja eri viranomaisten kanssa. Koulukuraattori on koululla tiistaina ja perjantaina. Koulukuraattoriin voi olla yhteydessä puhelimitse 040 089 3426 tai johanna.pesala(at)edukemi.fi.

Perheneuvola

Vanhemmat voivat ottaa yhteytta myös perheneuvolaan lasten kehityskeen, kasvatukseen ja koulunkäyntiin liittyvissä huolissa. Palvelu on maksutonta ja luottamuksellista. Kemin Perheneuvola, Keskuspuistokatu 28, 94100 Kemin kaupunki 016 259 549

Kiusaaminen ja KiVa-koulu

Jos lastanne kiusataan koulussa tai koulumatkalla, ottakaa heti yhteyttä luokanopettajaan tai rehtoriin. Koulullamme on käytössä KiVa Koulu ohjelma, joka on toimintamalli koulukiusaamisen vähentämiseksi. Koulun 1. ja 4. luokkien oppilaille pidetään KiVa-oppitunteja, joilla harjoitellaan sosiaalisia taitoja ja erilaisia tapoja vastustaa kiusaamista. Oppitunteja täydentää myös KiVa-tietokonepeli, jota oppilaat voivat pelata myös kotoan. KiVa-peli löytyy osoitteesta: www.kivakoulu.fi Peleihin kirjaudutaan käyttämällä koulutunnusta ja oppilassalasanaa (annetaan oppilaille koulussa).