Esiopetussuunnitelma

 

Voi olla suuria unelmia, mutta kaikki ne rakentuvat pienistä hetkistä.

 

Toiminta-ajatuksenamme on tarjota turvallinen oppimisympäristö, jossa lapsi saa kasvaa ja kokea oppimisen iloa.

Esiopetuksemme on toiminnallista, lapsilähtöistä ja kannustavaa.

Yhdessä kasvaminen osana ryhmää, leikki ja yhteistyö perheiden kanssa ohjaavat toimintaamme.

 

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma 2019-2020

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014