Iltapäivätoiminta

Iltapäiväkerho

Karihaaran koulun iltapäiväkerho (Iltsu) on tarkoitettu koulun 1. ja 2.luokan oppilaille sekä erityisoppilaille.

Toiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä ja lasten normaalia kehitystä tukevassa kasvuympäristössä sekä edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennalta ehkäistä syrjäytymistä.

Päivittäinen toiminta

Iltapäiväkerhon toiminta alkaa heti oppilaan koulupäivän päättytyä ja jatkuu klo 16.15 saakka päivittäin. Toiminta on ohjattua, valvottua, vapaamuotoista toimintaa kuten esim. kotitehtävien tekemistä (vastuu vanhemmilla), leikkejä, pelien pelaamista, askartelua ja päivittäistä ulkoilua. Iltapäiväkerhossa oppilaat saavat välipalan päivittäin ja heidät on vakuutettu toiminnan järjestäjän taholta.

Ohjaajina toimivat koulunkäynninohjaajat.

Tarkempia tietoja iltapäiväkerhotoiminnasta saa ohjaajilta

Ghanbarnajad Nazanin, 040 660 4815
Soininen Outi, 050 427 5607

PihallaAskartelua