Iltapäivätoiminta

Iltapäiväkerhon kohderyhmä sekä työajat

Koulussamme järjestetään iltapäivätoimintaa 1. ja 2. luokan oppilaille. Iltapäivätoimintaa on joka arkipäivä klo 16.15 saakka. “Iltsun” toimintaan voi osallistua heti koulupäivän päätyttyä.

Iltapäivätoimintaa on ajalla 9.8.2018 – 1.6.2019. Syysloma on 15.-21.10 (viikko 42) ja joululoma 22.12.-2018-6.1.2019 (viikot 52 ja 1).

Talviloma on 4. – 10.3.2019 (viikko 10).

Lomien aikana iltapäivätoimintaa ei järjestetä.

Toiminta-ajatus

Iltapäivätoiminnan tarkoitus on lyhentää lapsen yksinoloaikaa koulupäivän jälkeen ja tarjota lapselle tarkoituksenmukaista, tarvelähtöistä ja vapaaehtoista toimintaa.   Iltsussa voi tehdä läksyt, leikkiä kavereiden kanssa omia leikkejä, ulkoilla, laulaa, kuunnella satuja ja askarrella ohjaajien opastamana. Toimintaan kuuluu myös liikuntaleikkejä koulun urheilusalissa aina, kun sinne on mahdollista päästä liikkumaan. Mahdollisuus myös rauhoittumiseen ja levähtämiseen on.

Keväällä 2019 iltsut osallistuvat mahdolliseen koko kaupungin iltsujen järjestämään tempaukseen. Myös Kemin kaupungin 150v juhlavuosi huomioidaan toiminnassa.

Iltapäivätoiminnan ohjaajat suunnittelevat toiminnan sisällön. Lukuvuonna 2018-2019 toimintapäivät painottuvat seuraavasti:

Maanantai: satuja tai musiikkia
Tiistai: liikuntaa
Keskiviikko: askartelua
Torstai: leikkejä ja ilmaisua
Perjantai: ”vapaa perjantai” eli vaihtelevasti liikuntaa, elokuvia, vapaata leikkiä

Iltapäiväkerhon oppimisympäristön kuvaus

Iltapäivätoiminnan tilat sijaitsevat Syväkankaan koulun A-siiven ensimmäisen kerroksen porraskäytävässä entisen ATK-luokan tiloissa. Läksyntekijöille varataan rauhallinen erillinen luokkatila ensimmäisen kerroksen luokissa. Toiminnassa pyritään käyttämään mahdollisuuksien mukaan koko koulun tiloja monipuolisesti.

Yhteistyö ja turvallisuus

Iltapäivätoiminnan ohjaajat ovat koulutettuja koulunkäynnin ohjaajia. Ohjaajina toimivat Sari Kuusisto, Jaana Tuomainen, Mervi Kemppainen, Kati Pyykkö ja Tarja Hurtig.

Vaitiolovelvollisuus ja luottamuksellisuus koskevat kaikkia ohjaajia. Apunamme voi toimia myös opiskelijoita ja siviilipalvelusta suorittavia henkilöitä, jotka noudattavat samoja sääntöjä.

Osallistujien turvallisuuden vuoksi huoltajat ilmoittavat kaikki muutokset lapsen iltsuajoista suoraan ohjaajalle. Ilmoitus tekstiviestillä riittää.

Koulutoimi on vakuuttanut koulun oppilaat tapaturman varalta koulupäivän ja koulumatkan ajaksi. Koululla ei ole esine- tai vahinkovakuutusta, joten koulu ei korvaa kyseisiä vahinkoja.

Välipala ja läksyjen teko

Iltapäivän välipala tarjotaan koulun ruokasalissa noin klo 13.30 – 14.00. Välipalan jälkeen osallistujat voivat tehdä läksyjä. Ohjaajat auttavat ja valvovat tehtävien teossa. Päävastuu läksyistä säilyy oppilaan huoltajilla.

Toiminnan toteutumisen arviointi

Yhteistyö vanhempien sekä opettajien kanssa ohjaa iltapäivätoimintaa. Ohjaajat kokoontuvat noin kerran kuukaudessa arvioimaan sekä suunnittelemaan iltapäivätoimintaa yksilö- ja ryhmätasolla. Toimintaa kehitetään jatkuvasti palautteen sekä havaintojen perusteella.

Ilmoittautumislomake

Maksualennuslomake