Iltapäivätoiminta

takitsunlogo_20141.-2. luokkien oppilaiden sekä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden iltapäivätoiminta on suunniteltu osaksi koulun toimintaa. Toimintaa järjestetään päivittäin klo 12.15.-16.15 ja siinä noudatetaan koulun laatimaa toimintasuunnitelmaa.

Iltapäivän aikana lapsilla on mahdollisuus tehdä kotitehtäviä, ulkoilla, leikkiä ja osallistua ohjattuun toimintaan sekä rauhoittua lueskelemaan ja pelaamaan. Toiminnan vetäjinä toimivat koulunkäynninohjaajat. Takajärven ja Hepolan kouluilla on yhteinen iltapäiväkerho. Kerho toimii Veitsiluodon kirkon kerhotiloissa. Välipala syödään koulun ruokalassa. Iltapäiväkerhon vastuuohjaaja lukuvuonna 2017-2018 on Anu Vartiainen. Iltapäiväkerhon puhelinnumero on 040-8367912.
Oppilaat ovat vakuutettuja iltapäivätoiminnan aikana. (Aamukerhoa ei järjestetä.)

Iltapäivätoimintaan haetaan erillisellä ilmoittautumislomakkeella, joita saa koulun kansliasta tai tästä linkistä.

Iltapäivätoiminnan maksu on 80 € yli 10 krt/kk ja 40 € 10 kertaa tai alle / kk. Kuukausimaksu pitää sisällään toiminnan, tapaturmavakuutuksen toiminta-aikana sekä välipalan.

Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Päätöksen tästä tekee sivistystoimenjohtaja. Maksualennushakemus tästä linkistä.