Maahanmuuttajien koulutus

Lasten ja nuorten perusopetukseen valmistava opetus

Peruskouluilla toimii maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan vaiheen luokkia, joiden tavoitteena on antaa maahan tulleille lapsille ja nuorille tarvittavat valmiudet perusopetukseen siirtymistä varten. Oppilaita integroidaan valmistavan opetuksen aikana heidän ikä- ja taitotasoaan vastaaviin perusuopetuksen ryhmiin. Pääpaino on suomen kielen oppimisessa.

Aikuisten peruskoulu

Aikuisten peruskoulu toimii iltaisin Kemin lyseon lukion tiloissa. Koulutukseen voivat osallistua nuoret ja aikuiset, joilla ei ole peruskoulun päättötodistusta tai jotka haluavat parantaa taitojaan suomen kielessä tai muissa perusopetuksen oppiaineissa. Opinnot valmentavat opiskelijoita jatko-opintoihin ja antavat valmiuksia työelämään.

Alaikäraja on 16 vuotta ja yläikärajaa ei ole. Erityisestä syystä alaikärajasta voidaan poiketa. Suosituksena suomen kielen lähtötasoksi on A2.2 tai YKI 2.