Varhaiskasvatussuunnitelma

Toiminta-ajatuksemme

Tarjoamme perheille turvallista ja laadukasta päivähoitoa yhteistyössä vanhempien kanssa, ottamalla huomioon perheen arvot ja toiveet päivähoitoa suunniteltaessa.

Toimintamme painotukset

“Auta minua tekemään ja ajattelemaan itse” on toimintamme lähtökohta.
Luonto- ja ympäristökasvatuksen kautta tuemme oman asuinalueen tuntemista ja arvostusta sekä monipuolista käyttöä.

Toiminnassa painottuvat kielellisten valmiuksien tukeminen, musiikki ja liikunta.

Päiväkodissamme on tehty varhaiskasvatussuunnitelma. Suunnitelmassa määrittelemme mm. varhaiskasvatuksen sisältöalueet ja kuinka me toteutamme niitä päiväkotimme toiminnassa. Suunnitelma päivitetty 2014.

Tervetuloa tutustumaan varhaiskasvatussuunnitelmaamme.

luonto