Varhaiskasvatussuunnitelma

Toiminta-ajatuksemme

Tarjoamme perheille turvallista ja laadukasta päivähoitoa yhteistyössä vanhempien kanssa, ottamalla huomioon perheen arvot ja toiveet päivähoitoa suunniteltaessa.

Toimintamme painotukset

“Auta minua tekemään ja ajattelemaan itse” on toimintamme lähtökohta.
Luonto- ja ympäristökasvatuksen kautta tuemme oman asuinalueen tuntemista ja arvostusta sekä monipuolista käyttöä.

Toiminnassa painottuvat kielellisten valmiuksien tukeminen, musiikki ja liikunta.

Päiväkodissa on käytössä Seutukunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ja Meri-Lapin alueellinen esiopetussuunnitelma, ne ja muuta ajankohtaista tietoa löytyy varhaiskasvatuksen pääsivulta.


luonto