Varhaiskasvatussuunnitelma

Toiminta-ajatuksemme

Tarjoamme perheille turvallista ja laadukasta varhaiskasvatusta yhteistyössä vanhempien kanssa, ottamalla huomioon perheen arvot ja toiveet varhaiskasvatusta suunniteltaessa.

Toimintamme painotukset

Luonto- ja ympäristökasvatuksen kautta tuemme oman asuinalueen tuntemista ja arvostusta sekä monipuolista käyttöä. Toiminnassa painottuvat sosiaalisten ja kielellisten valmiuksien tukeminen, musiikki ja liikunta sekä kädentyöt. Päiväkodissa on käytössä Kemin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma ja  esiopetussuunnitelma. Suunnitelmat ja muuta ajankohtaista tietoa löytyy varhaiskasvatuksen pääsivulta.

 

luonto