Varhaiskasvatussuunnitelmat

Uusi valtakunnallinen ja seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma tulee voimaan 1.8.2017.

KEMIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KM VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTAVUOSISUUNNITELMA 2018-2019

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2018-2019

Toiminta-ajatuksemme

Toiminta-ajatuksenamme on tarjota laadukasta ja lapsen yksilölliset tarpeet huomioivaa hoitoa, kasvatusta ja opetusta.
Toimintamme tavoitteena on hyvinvoiva lapsi ja siihen pyrimme avoimella ja luottamuksellisella yhteistyöllä vanhempien kanssa.Mottomme on: “Minkä ilotta oppii sen surutta unohtaa”. Turvallisuus, kiireettömyys, leikki ja yhteisöllisyys ovat toimintaamme ohjaavia arvoja.