Varhaiskasvatussuunnitelmat

Uusi valtakunnallinen ja seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma on tullut voimaan 1.8.2017.

Seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma

Kemin varhaiskasvatuksen toimintavuosisuunnitelma 2018-19

Meri-Lapin alueellinen esiopetussuunnitelma

Kemin esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma  2018-2019

Toiminta-ajatuksemme

Toiminta-ajatuksenamme on tarjota laadukasta ja lapsen yksilölliset tarpeet huomioivaa hoitoa, kasvatusta ja opetusta. Toimintamme tavoitteena on hyvinvoiva lapsi ja siihen pyrimme avoimella ja luottamuksellisella yhteistyöllä vanhempien kanssa.Mottomme on: “Minkä ilotta oppii sen surutta unohtaa”. Turvallisuus, kiireettömyys, leikki ja yhteisöllisyys ovat toimintaamme ohjaavia arvoja.