Varhaiskasvatussuunnitelma

Päiväkotimme on tehnyt varhaiskasvatussuunnitelman. Suunnitelmassa määrittelemme mm. varhaiskasvatuksen sisältöalueet ja kuinka me toteutamme niitä päiväkotimme toiminnassa.

Vasu_2016-2017

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma 2016-2017

Toiminta-ajatuksemme

Toiminta-ajatuksenamme on tarjota laadukasta ja lapsen yksilölliset tarpeet huomioivaa hoitoa, kasvatusta ja opetusta.
Toimintamme tavoitteena on hyvinvoiva lapsi ja siihen pyrimme avoimella ja luottamuksellisella yhteistyöllä vanhempien kanssa.Mottomme on: ”Minkä ilotta oppii sen surutta unohtaa”. Turvallisuus, kiireettömyys, leikki ja yhteisöllisyys ovat toimintaamme ohjaavia arvoja.