Varhaiskasvatussuunnitelma

saukkipiha

Päiväkotimme on tehnyt varhaiskasvatussuunnitelman. Suunnitelmassa määrittelemme mm. varhaiskasvatuksen sisältöalueet ja kuinka me toteutamme niitä päiväkotimme toiminnassa.

Sauvosaaren varhaiskasvatussuunnitelma

Toiminta-ajatuksemme

Toiminta-ajatuksenamme on tukea lapsen persoonallista kasvua ja kehitystä hänen omista lähtökohdistaan käsin yhteistyössä perheen kanssa.

Tarjoamme lapsille suunnitelmiin pohjautuvaa ohjattua toimintaa ryhmissä ja heillä on mahdollisuus omaehtoiseen leikkiin sekä yksin että muiden seurassa.

Haluamme opettaa lapsille hyviä tapoja, toisten ihmisten kunnioittamista sekä erilaisuuden hyväksymistä.