Varhaiskasvatussuunnitelma

saukkipiha

Päiväkotimme noudattaa koulutuslautakunnan hyväksymää seudullista varhaiskasvatus- sekä esiopetussuunnitelmaa. Suunnitelmissa määritellään mm. laaja-alainen osaaminen ja oppimisen alueet.

Varhaiskasvatussuunnitelma

Esiopetussuunnitelma

Toiminta-ajatuksemme

Toiminta-ajatuksenamme on tukea lapsen persoonallista kasvua ja kehitystä hänen omista lähtökohdistaan käsin yhteistyössä perheen kanssa.

Tarjoamme lapsille suunnitelmiin pohjautuvaa ohjattua toimintaa ryhmissä ja heillä on mahdollisuus omaehtoiseen leikkiin sekä yksin että muiden seurassa.

Haluamme opettaa lapsille hyviä tapoja, toisten ihmisten kunnioittamista sekä erilaisuuden hyväksymistä.