Kurssien suorittamisjärjestys

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Kolmannen vuoden keväällä kirjoittavat (suositus):

1. vuosi: Kurssit 1-3
2. vuosi: Kurssit 4-6
3. vuosi: Kurssit 8-9

Kolmannen vuoden syksyllä kirjoittavat:

1. vuosi: Kurssit 1-3 (voi ottaa myös ÄI4:n, jos se on tarjolla 4./5.-jaksolla)
2. vuosi: Kurssit 4-6 ja kurssi 8 tai 9
3. vuosi: 1. jaksolla kurssi 8, 9 tai 10

Soveltavia kursseja (ÄI10 – ÄI13) voi suorittaa minä vuonna tahansaErityisesti kirjoitusharjoitusta tarvitsevien ja läpipääsystä huolestuneiden kannattaa ottaa ÄI10 jo ennen abivuotta.

ÄI13 on käytännössä toteutettu lehtikurssina, jolla laaditaan lukion mainoslehti sekä koulumme vuosijulkaisu. Se ei vie tuntipaikkaa lukujärjestyksestä.

ENGLANTI

Kolmannen vuoden syksyllä kirjoittavat:

1. vuosi: Kurssit 1-3 (voi ottaa myös 4-kurssin jos se on tarjolla 5-jaksossa)
2. vuosi: Kurssit 4-7 (tai 5-7 jos 4-kurssi jo tehty), lisäksi 8-kurssi jos tarjolla 4/5-jaksossa
3. vuosi: Kurssit 8-9 (1-jakso)

Erityisesti oppilaiden jotka ovat huolissaan läpipääsystä kannattaa ottaa lisäksi kielioppikurssi (ENA11).

Kolmannen vuoden keväällä kirjoittavat:

1. vuosi: Kurssit 1-3
2. vuosi: Kurssit 4-6 (voi ottaa myös 8-kurssin jos se on tarjolla 4/5-jaksolla)
3. vuosi: Kurssit 7-9 (varsinkin hyvää arvosanaa hakevien kannattaa ottaa myös 8-kurssi)
Erityisesti oppilaiden jotka ovat huolissaan läpipääsystä kannattaa ottaa lisäksi kielioppikurssi (ENA11).

RUOTSI

Kolmannen vuoden syksyllä kirjoittavat:

1. vuosi: RUB1, RUB2, (RUB3)
2. vuosi: RUB3, RUB4, RUB5, (RUB6), RUB7
3. vuosi: RUB8
Kolmannen vuoden keväällä kirjoittavat:

1. vuosi: RUB1, RUB2
2. vuosi: RUB3, RUB4, RUB5
3. vuosi: (RUB6), RUB7, RUB8
RUB6 on puhekurssi, jota suositellaan kaikille ruotsinkielen opiskelijoille.
Vaikka et kirjoittaisikaan ruotsia yo-kirjoituksissa, ruotsin opiskelu kannattaa, koska tarvitset ruotsin kielen taitoja jatko-opinnoissasi.

SAKSA

A2-oppimäärä (alakoulussa alkanut saksa)

1. vuosi: Kurssit 1, 2, 3
2. vuosi: Kurssit 4, 5, 6
3. vuosi: Kurssit 7, 8, 9

A2-saksa kirjoitetaan kolmannen vuoden keväällä.

A2-saksan lukijat, jotka aikovat osallistua B2/B3-saksan yo-kokeeseen,
voivat osallistua myös lyhyen kielen kertaus kurssille ja kirjoittaa
jo kolmannen vuoden syksyllä tai noudattaa A2- kielen ohjelmaa.

B3-oppimäärä (lukiossa alkava saksa)
1. vuosi: Kurssit 1, 2, 3, 4
2. vuosi: Kurssit 5, 6, 7, 8
3. vuosi: Kurssi 9

B3-saksa kirjoitetaan kolmannen vuoden syksyllä.

B2-oppimäärä (yläkoulussa alkanut saksa)
– opiskellaan yhdessä B3-kielen kanssa
– opiskelu alkaa B3-kielen kurssista 3
– jos opiskelija haluaa, voi hän aloittaa kielen opiskelun myös B3-kielen
kurssista 1 tai 2

B2-saksa kirjoitetaan kolmannen vuoden syksyllä

RANSKA

B3-oppimäärä (lukiossa alkava ranska)
1. vuosi: RAB31, RAB32, RAB33, RAB34
2. vuosi: RAB35, RAB36, RAB37, RAB38
3. vuosi: RAB39, RAB310
B2-oppimäärä (yläkoulussa alkanut ranska)
1. vuosi: RAB32, RAB33, RAB34
2. vuosi: RAB35, RAB36, RAB37, RAB38
3. vuosi: RAB39, RAB310
Voit valita syventäviä kursseja, vaikka et kirjoittaisi yo-kirjoituksissa ranskan kieltä. Osallistumalla kursseille kehität omaa kielipääomaasi koko lukion ajan. Tämä on suuri etu jatko-opinnoissasi sekä työelämässä, jolloin sinulla ei enää ole yhtä paljon aikaa kieliopinnoille.

Ranskan kielen opinnot suoritetaan nopeutetussa aikataulussa siten, että voit halutessasi
kirjoittaa ranskan kielen yo­-kirjoituksissa 3. vuoden syksyllä.
Jos aloitat opiskelut lukiossa, sinun tulee valita seuraavat kurssit:

1. vuosi: RAB31, RAB32, RAB33, RAB34
2. vuosi: RAB35, RAB36, RAB37, RAB38
3. vuosi: RAB39, RAB310

Jos olet aloittanut ranskan kielen opinnot yläkoulussa, sinun on hyvä aloittaa opinnot lukiossa
toisesta kurssista. Tällöin valittavia kursseja ovat:

1. vuosi: RAB32, RAB33, RAB34
2. vuosi: RAB35, RAB36, RAB37, RAB38
3. vuosi: RAB39, RAB310

Voit valita syventäviä kursseja, vaikka et kirjoittaisi yo-­kirjoituksissa ranskan kieltä. Hyvien
arvosanojen sijaan on tärkeää osallistua kursseille ja kehittää omaa kielipääomaasi koko lukion ajan. Tämä on suuri etu jatko­opinnoissasi sekä työelämässä, jolloin sinulla ei enää ole yhtä paljon aikaa tai mahdollisuuksia kieliopinnoille.

ESPANJA

1. vuosi: EAB31, EAB32, EAB33
2. vuosi: EAB34, EAB35, EAB36
3. vuosi: EAB37, EAB38, EAB39
Espanja kirjoitetaan kolmannen vuoden keväällä.

VENÄJÄ

1. vuosi: VEB31, VEB32, VEB33, VEB34
2. vuosi: VEB35, VEB36, VEB37, VEB38
3. vuosi: VEB39, VEB310
Venäjä kirjoitetaan kolmannen vuoden keväällä.

PITKÄ MATEMATIIKKA

1. vuosi: MAY1MAA15MAA2MAA3MAA4
2. vuosi: MAA5MAA6MAA7MAA8 ja viidennessä jaksossa MAA9 ja MAA 11
3. vuosi: MAA10, MAA13 ja kolmannessa jaksossa MAA14 ja MAA12
Pakolliset kurssit on tummennettu.

Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen kursseja luetaan hyväksi seuraavasti: MAA2 → MAB2, MAA3 → MAB3, MAA6 → MAB7 ja MAA8 → MAB4 ja MAA10 → MAB5. Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän paikallisia syventäviä tai paikallisia soveltavia kursseja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla.
Pitkän matematiikan kirjoittajien kannattaa valita myös syventävät kurssit.

Jos vaihdat pitkästä matematiikasta lyhyeen matematiikkaan, on lisäksi täytettävä siirtolomake. Lomakkeessa pitää olla huoltajasi ja matematiikan opettajasi allekirjoitukset ennen kansliaan toimittamista. Lomakkeen saat opinto-ohjaajalta.

LYHYT MATEMATIIKKA

1. vuosi: MAY1MAB10, MAB2, MAB3, ( MAB4 ) 

2. vuosi: MAB4, MAB5, MAB6MAB 7, MAB 8

3. vuosi: MAB9

Jos kirjoitat kolmannen opiskeluvuoden syksyllä, valitse ensimmäiseen jaksoon MAB 9 (kertauskurssi, johon kannattaa aloittaa valmistelu jo kesällä)

Jos kirjoitat kolmannen opiskeluvuoden keväällä, valitse kolmanteen jaksoon MAB 9 sekä ensimmäisessä ja toisessa jaksossa voit suorittaa mahdollisia puuttuvia kursseja.

Suoritusjärjestys mieluiten numerojärjestyksessä, mutta MAY 1 pitää olla suoritettuna ennen kaikkia muita kursseja, MAB4 pitää olla suoritettuna ennen MAB7 ja MAB5 ennen MAB 8 , muiden suoritusjärjestyksestä voidaan joustaa.

FYSIIKKA

Fysiikan suoritusjärjestys

1. vuosi FY1(pakollinen kurssi) -> FY2 -> FY3

2. vuosi FY4-> FY5 -> FY6

3. vuosi FY7-> FY8(kertauskurssi)

KEMIA

Kemian ensimmäinen kurssi on kaikille pakollinen kurssi (paitsi jos olet koulutuskokeilussa). Jos kemia kiinnostaa, voit valita lisää kursseja. Jos aiot kirjoittaa kemian, sinun kannattaa valita kaikki tarjolla olevat kurssit.
Kemia kirjoitetaan pääsääntöisesti kolmannen opiskeluvuoden syksyllä.

Valitse kurssit seuraavasti:
1. vuosi: KE1, KE2 ja KE3
2. vuosi: KE4, KE5, KE6,

3. vuosi KE 7 ( kertauskurssi)

BIOLOGIA

Kolmannen vuoden syksyllä kirjoittavat:
1. vuosi: BI1 ja BI2 sekä omatahtisesti kesällä BI7
2. vuosi: BI3, BI4, BI5, (BI6 mahdollinen) sekä omatahtisesti kesällä BI7
3. vuosi: syksyllä ennen kirjoituksia BI6 ja BI8

Kolmannen vuoden keväällä kirjoittavat:
1. vuosi: BI1 ja B2 sekä omatahtisesti kesällä BI7
2. vuosi: BI2, BI3, BI4, BI5, (BI6 mahdollinen) sekä omatahtisesti kesällä BI7
3.vuosi: syksyllä BI6 ja keväällä ennen kirjoituksia BI8
BI3, BI4, BI5, BI6 tarjotaan yleensä vain kerran vuodessa
BI4 on hyvä lisä terveystietoon
BI6 (laborointikurssi) on täydennyskurssi BI2-kurssille

MAANTIEDE

Toisen vuoden keväällä kirjoittavat:
1. vuosi: GE1, GE2, (GE5)
2. vuosi jaksoilla 1-3: GE3, GE4 sekä GE7, (GE5) ja jos ehtii GE6 omatahtisesti esim. kesällä.
Kolmannen vuoden syksyllä kirjoittavat:
1. vuosi: GE1, GE2, (GE5)
2. vuosi: GE2 ja jaksoilla 1-3 GE3, GE4, (GE5) jos ehtii GE6 omatahtisesti
esim. kesällä tai GE 7 3.vuosi syksyllä ennen kirjoituksia.

Kolmannen vuoden keväällä kirjoittavat:
1. vuosi: GE1, GE2, (GE5)
2. vuosi: GE2 ja GE3 ,
3. vuosi jaksoilla 1-3: GE 3, GE, 4 GE7, (GE5) jos ehtii GE6 omatahtisesti esim. kesällä.

GE1 ennen GE2:ta
GE3, GE4, GE5 tarjotaan yleensä vain kerran vuodessa
GE2 kurssi on hyvä lisä yhteiskuntaopin kirjoittajille

USKONTO

1. vuosi: Kurssi 1
2. vuosi: Kurssi 2
3. vuosi: Kurssi 3
Syventävät kurssit voi tehdä milloin haluaa. Uskonnon voi kirjoittaa 2. vuoden keväällä, 3. vuoden syksyllä tai 3. vuoden keväällä.

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

Elämänkatsomustiedossa on kaksi pakollista kurssia, jotka suoritetaan kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana. Tarjolla on yksi kurssi per vuosi.

Opiskelijan on suoritettava et:n kurssit silloin, kun ne ovat kurssitarjottimella joko osallistumalla kurssin opetukseen tai itsenäisesti.

FILOSOFIA

Filosofiassa on kaksi pakollista kurssia.

En ajatellut kirjoittaa filosofiaa:

 • 1. vuosi: FI1
 • 2. vuosi FI2

Kirjoitan 3. vuoden syksyllä:

 • 1. vuosi: FI1, FI2
 • 2. vuosi: (FI2), FI3, FI4;
 • 3. vuosi: FI5

Kirjoitan 3. vuoden keväällä:

 • 1. vuosi: FI1, (FI2)
 • 2. vuosi: FI2, FI3 FI4
 • 3. vuosi: (FI4), FI5

Huom! Mikäli kirjoitat filosofian, niin sovi aina filosofian opettajan kanssa tarkemmin aikataulusta.

 • FI2 (Etiikka) soveltuu hyvin myös esimerkiksi uskonnon ja et:n kirjoittajille.
 • FI3 (Yhteiskuntafilosofia) soveltuu hyvin yhteiskuntaopin kirjoittajille. Tämä kurssi on hyödyllinen, mikäli haet jatko-opintoihin esimerkiksi oikeustieteelliseen tai yhteiskuntatieteisiin.
 • FI4 (Teoreettinen filosofia) soveltuu niille, jotka ovat kiinnostuneita tieteistä, tiedosta ja ajattelun taidoista.
PSYKOLOGIA

1. vuosi: Kurssi 1. Mahdollisesti myös jokin muu psykologian kurssi.
Kurssit 2-6 voi tehdä missä järjestyksessä haluaa. Psykologian voi kirjoittaa 2. vuoden keväällä, 3. vuoden syksyllä tai 3. vuoden keväällä.

HISTORIA

1. vuosi: Kurssit 1-2 voi olla myös 3-tai 4-kurssi
2. vuosi: Kurssit 3-4, voi ottaa myös kurssin HI5
3. vuosi: Kurssit 5-6 ja 10 (kertauskurssi)

YHTEISKUNTAOPPI

Kolmannen vuoden syksyllä ja keväällä kirjoittavat:
1. vuosi: Kurssit 1-2
2. vuosi: Kurssit 3-4
3. vuosi: Kurssi 5

TERVEYSTIETO

2. vuoden keväällä kirjoittavat
TE01 1. vuoden aikana
TE01 – TE04 2. vuoden aikana

3. vuoden syksyllä kirjoittavat
TE01 1. vuoden aikana
TE02 – TE03 2. vuoden aikana
TE04 3.vuoden syksyllä

3. vuoden keväällä kirjoittavat
TE01 1. vuoden aikana
TE02 – 04 2. ja 3. vuoden aikana

 

Taideaineita eli kuvataiteen ja musiikin pakollisia kursseja opiskellaan yhteensä vähintään kolme.

MUSIIKKI

MU1 Musiikki ja minä 1. vuonna

MU2 Moniääninen Suomi 1. tai 2. vuosi

TA1 Monitaiteellinen musiikkiprojekti

KUVATAIDE

1. vuosi: KU1, KU2, (lisäksi voi opiskella jonkun seuraavista: KU3, KU4, KU5=TA2; KU6 ja KU7)

2. vuosi: KU2 ja mitkä tahansa seuraavista: KU3, KU4, KU5=TA2; KU6/KU7

3. vuosi syventävät KU3, KU4 ja KU5=TA2 ja soveltavat kurssit KU6, KU7 ja KU9 (sekä pakolliset KU1 tai KU2)

3. vuosi: KU8 kuvataiteen lukiodiplomi http://www.edu.fi/lukiokoulutus/lukiodiplomit

Kuvataiteen pakolliset kurssit: KU1 (kuvat ja kulttuurit) ja KU2 (muotoillut ja rakennetut ympäristöt). KU1 kurssi mielellään ensin, voi kuitenkin opiskella myös KU2 kurssin ensin, mikäli se sopii paremmin lukujärjestykseen.

Kuvataiteen soveltavat valtakunnalliset kurssit tarjotaan vähintään kerran vuodessa :
KU3 (osallisena mediassa), KU4 (taiteen monet maailmat), vanha KU5 (nykytaide) eli TA2 (nykytaiteen keinoin). Voi opiskella koska tahansa. Opiskelujärjestys on vapaa.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit tarjolla yleensä joka toinen vuosi:
KU6 (taidegrafiikan työpaja) ja KU7 (kuvanveisto ja keramiikka työpaja). Opiskelujärjestys on vapaa.
Valtakunnallinen kuvataiteen lukiodiplomi KU8 opiskellaan abivuoden 3. jaksossa. Aiemmin opiskeltuja kursseja tulee olla yhteensä vähintään neljä. Tehtävänannot julkaistaan jo edelliskeväänä toukokuussa Opetushallituksen sivuilla. http://www.edu.fi/lukiokoulutus/lukiodiplomit

Itsenäisesti suoritettava KU9 sovitaan erikseen opettajan kanssa. Opiskellaan jonkun muun kuvataiteen ryhmän kanssa kuitenkin omaan projektiin keskittyen.

DRAAMA

Soveltavat kurssit DR1 Ilmaisutaito ja DR2 Ilmaisutaidon syventävä kurssi 1. 2. tai 3. vuosi

TAITEIDEN VÄLISET KURSSIT (TA)

Taiteiden väliset kurssit ovat soveltavia taideaineiden kursseja joiden sisältö ja teemat vaihtelevat, ei suoritusjärjestystä. TA1 (MU) Monitaiteellinen musiikkiprojekti, TA2 (KU5) Nykytaiteen keinoin, TA3 (MU; KU; DR) Taidetta kaikilla aisteilla