Kurssien suorittamisjärjestys

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Kolmannen vuoden keväällä kirjoittavat (suositus):
1. vuosi: Kurssit 1-3
2. vuosi: Kurssit 4-6
3. vuosi: Kurssit 8-9
Kolmannen vuoden syksyllä kirjoittavat:
1. vuosi: Kurssit 1-3 (voi ottaa myös ÄI4:n, jos se on tarjolla 4/5-jaksolla)
2. vuosi: Kurssit 4-6 ja kurssi 8 tai 9
3. vuosi: 1. jaksolla kurssi 8 tai 9
Valinnaiskursseja voi suorittaa minä vuonna tahansa. Erityisesti kirjoitusharjoitusta tarvitsevien ja läpipääsystä huolestuneiden kannattaa ottaa ÄI10 jo ennen abivuotta.
ÄI13 on käytännössä toteutettu lehtikurssina, jolla laaditaan lukion mainoslehti sekä koulumme vuosijulkaisu. Se ei vie tuntipaikkaa lukujärjestyksestä.

ENGLANTI

Kolmannen vuoden syksyllä kirjoittavat:

1. vuosi: Kurssit 1-3 (voi ottaa myös 4-kurssin jos se on tarjolla 5-jaksossa)
2. vuosi: Kurssit 4-7 (tai 5-7 jos 4-kurssi jo tehty), lisäksi 8-kurssi jos tarjolla 4/5-jaksossa
3. vuosi: Kurssit 8-9 (1-jakso)

Erityisesti oppilaiden jotka ovat huolissaan läpipääsystä kannattaa ottaa lisäksi kielioppikurssi (ENA11).

Kolmannen vuoden keväällä kirjoittavat:

1. vuosi: Kurssit 1-3
2. vuosi: Kurssit 4-6 (voi ottaa myös 8-kurssin jos se on tarjolla 4/5-jaksolla)
3. vuosi: Kurssit 7-9 (varsinkin hyvää arvosanaa hakevien kannattaa ottaa myös 8-kurssi)
Erityisesti oppilaiden jotka ovat huolissaan läpipääsystä kannattaa ottaa lisäksi kielioppikurssi (ENA11).

RUOTSI

Kolmannen vuoden syksyllä kirjoittavat:

1. vuosi: RUB1, RUB2, (RUB3)
2. vuosi: RUB3, RUB4, RUB5, (RUB6), RUB7
3. vuosi: RUB8
Kolmannen vuoden keväällä kirjoittavat:

1. vuosi: RUB1, RUB2
2. vuosi: RUB3, RUB4, RUB5
3. vuosi: (RUB6), RUB7, RUB8
RUB6 on puhekurssi, jota suositellaan kaikille ruotsinkielen opiskelijoille.
Vaikka et kirjoittaisikaan ruotsia yo-kirjoituksissa, ruotsin opiskelu kannattaa, koska tarvitset ruotsin kielen taitoja jatko-opinnoissasi.

SAKSA

A2-oppimäärä (alakoulussa alkanut saksa)

1. vuosi: Kurssit 1, 2, 3
2. vuosi: Kurssit 4, 5, 6
3. vuosi: Kurssit 7, 8, 9

A2-saksa kirjoitetaan kolmannen vuoden keväällä.

A2-saksan lukijat, jotka aikovat osallistua B2/B3-saksan yo-kokeeseen,
voivat osallistua myös lyhyen kielen kertaus kurssille ja kirjoittaa
jo kolmannen vuoden syksyllä tai noudattaa A2- kielen ohjelmaa.

B3-oppimäärä (lukiossa alkava saksa)
1. vuosi: Kurssit 1, 2, 3, 4
2. vuosi: Kurssit 5, 6, 7, 8
3. vuosi: Kurssi 9

B3-saksa kirjoitetaan kolmannen vuoden syksyllä.

B2-oppimäärä (yläkoulussa alkanut saksa)
– opiskellaan yhdessä B3-kielen kanssa
– opiskelu alkaa B3-kielen kurssista 3
– jos opiskelija haluaa, voi hän aloittaa kielen opiskelun myös B3-kielen
kurssista 1 tai 2

B2-saksa kirjoitetaan kolmannen vuoden syksyllä

RANSKA

B3-oppimäärä (lukiossa alkava ranska)
1. vuosi: RAB31, RAB32, RAB33, RAB34
2. vuosi: RAB35, RAB36, RAB37, RAB38
3. vuosi: RAB39, RAB310
B2-oppimäärä (yläkoulussa alkanut ranska)
1. vuosi: RAB32, RAB33, RAB34
2. vuosi: RAB35, RAB36, RAB37, RAB38
3. vuosi: RAB39, RAB310
Voit valita syventäviä kursseja, vaikka et kirjoittaisi yo-kirjoituksissa ranskan kieltä. Osallistumalla kursseille kehität omaa kielipääomaasi koko lukion ajan. Tämä on suuri etu jatko-opinnoissasi sekä työelämässä, jolloin sinulla ei enää ole yhtä paljon aikaa kieliopinnoille.

Ranskan kielen opinnot suoritetaan nopeutetussa aikataulussa siten, että voit halutessasi
kirjoittaa ranskan kielen yo­-kirjoituksissa 3. vuoden syksyllä.
Jos aloitat opiskelut lukiossa, sinun tulee valita seuraavat kurssit:

1. vuosi: RAB31, RAB32, RAB33, RAB34
2. vuosi: RAB35, RAB36, RAB37, RAB38
3. vuosi: RAB39, RAB310

Jos olet aloittanut ranskan kielen opinnot yläkoulussa, sinun on hyvä aloittaa opinnot lukiossa
toisesta kurssista. Tällöin valittavia kursseja ovat:

1. vuosi: RAB32, RAB33, RAB34
2. vuosi: RAB35, RAB36, RAB37, RAB38
3. vuosi: RAB39, RAB310

Voit valita syventäviä kursseja, vaikka et kirjoittaisi yo-­kirjoituksissa ranskan kieltä. Hyvien
arvosanojen sijaan on tärkeää osallistua kursseille ja kehittää omaa kielipääomaasi koko lukion ajan. Tämä on suuri etu jatko­opinnoissasi sekä työelämässä, jolloin sinulla ei enää ole yhtä paljon aikaa tai mahdollisuuksia kieliopinnoille.

ESPANJA

1. vuosi: EAB31, EAB32, EAB33
2. vuosi: EAB34, EAB35, EAB36
3. vuosi: EAB37, EAB38, EAB39
Espanja kirjoitetaan kolmannen vuoden keväällä.

VENÄJÄ

1. vuosi: VEB31, VEB32, VEB33, VEB34
2. vuosi: VEB35, VEB36, VEB37, VEB38
3. vuosi: VEB39, VEB310
Venäjä kirjoitetaan kolmannen vuoden keväällä.

PITKÄ MATEMATIIKKA

1. vuosi: MAA1, MAA2, MAA15, MAA3, MAA4
2. vuosi: MAA5, MAA6, MAA7, MAA8 ja viidennessä jaksossa MAA9 ja MAA11
3. vuosi: MAA10, MAA13 ja kolmannessa jaksossa MAA14 ja MAA12
Pakolliset kurssit on tummennettu.

Jos vaihdat lyhyeen matematiikkaan kesken oppimäärän, tee se ennen kurssia MAA7.
Voit myös suorittaa pitkän matematiikan oppimäärän (MAA1-MAA10) ja kirjoittaa lyhyen matematiikan. Tällöin kannattaa suorittaa lyhyestä matematiikasta ainakin kurssit MAB7 ja MAB9.
Pitkän matematiikan kirjoittajien kannattaa valita myös syventävät kurssit.

LYHYT MATEMATIIKKA

1. vuosi: MAB1, MAB2 MAB3
2. vuosi: MAB4, MAB5, MAB6 ja viidennessä jaksossa MAB 7

Jos kirjoitat kolmannen opiskeluvuoden syksyllä:
3. vuosi ensimmäisessä jaksossa MAB 8 (kertauskurssi, johon kannattaa aloittaa valmistelu jo kesällä)

Jos kirjoitat kolmannen opiskeluvuoden keväällä:
3. vuosi kolmannessa jaksossa MAB8 sekä ensimmäisessä ja toisessa jaksossa voit suorittaa mahdollisia puuttuvia kursseja.

Suoritusjärjestys mieluiten numerojärjestyksessä, mutta ainakin MAB 1 pitää olla suoritettuna ennen muita kursseja ja matemaattisia malleja 1 suoritettuna ennen matemaattisia malleja 2 ja matemaattisia malleja 2 ennen matemaattisia malleja 3.
muiden suoritusjärjestyksestä voidaan joustaa. Esim todennäköisyys ja tilaston voi ottaa aiemminkin ja geometrian melkein missä välissä vaan.

Jos vaihdat pitkästä matematiikasta lyhyeen matematiikkaan, on lisäksi täytettävä siirtolomake. Lomakkeessa pitää olla huoltajasi ja opettajasi allekirjoitukset ennen kansliaan toimittamista. Lomakkeen saat opinto-ohjaajalta.

FYSIIKKA

Fysiikan ensimmäinen kurssi on kaikille pakollinen.
Fysiikka kirjoitetaan kolmannen vuoden keväällä.
1. vuosi: FY1, FY2 ja FY3
2. vuosi: FY4, FY6, FY8 ja FY5
3. vuosi: FY7 ja FY9
Suoritusjärjestystä voidaan tarvittaessa muuttaa. Opettajalta on kuitenkin hyvä kysyä ohjeita.

KEMIA

Kemian ensimmäinen kurssi on kaikille pakollinen kurssi. Jos kemia kiinnostaa, voit valita lisää kursseja. Esimerkiksi kurssi KE7 on laborointikurssi, joka suoritetaan tekemällä kemian töitä (vain suoritusmerkintä). Kurssin voit valita heti ykköskurssin käytyäsi.
Jos aiot kirjoittaa kemian, sinun kannattaa valita kaikki tarjolla olevat kurssit eli KE1- KE8.
Kemia kirjoitetaan pääsääntöisesti kolmannen opiskeluvuoden syksyllä.

Valitse kurssit seuraavasti:
1. vuosi: KE1, KE2 ja KE3 (ja KE7)
2. vuosi: KE4, KE5, KE6 ja KE7
3. vuosi: KE8

HUOM! Tiesitkö, että jos kirjoitat kemiasta arvosanan M tai paremman, voit päästä suoraan opiskelemaan luonnontieteitä tai jotain kemiaan liittyvää tekniikan alaa.

BIOLOGIA

Kolmannen vuoden syksyllä kirjoittavat:
1. vuosi: BI1 ja BI2 sekä omatahtisesti kesällä BI7
2. vuosi: BI3, BI4, BI5, (BI6 mahdollinen) sekä omatahtisesti kesällä BI7
3. vuosi: syksyllä ennen kirjoituksia BI6 ja BI8

Kolmannen vuoden keväällä kirjoittavat:
1. vuosi: BI1 ja B2 sekä omatahtisesti kesällä BI7
2. vuosi: BI2, BI3, BI4, BI5, (BI6 mahdollinen) sekä omatahtisesti kesällä BI7
3.vuosi: syksyllä BI6 ja keväällä ennen kirjoituksia BI8
BI3, BI4, BI5, BI6 tarjotaan yleensä vain kerran vuodessa
BI4 on hyvä lisä terveystietoon
BI6 (laborointikurssi) on täydennyskurssi BI2-kurssille

MAANTIEDE

Toisen vuoden keväällä kirjoittavat:
1. vuosi: GE1, GE2, (GE5)
2. vuosi jaksoilla 1-3: GE3, GE4 sekä GE7, (GE5) ja jos ehtii GE6 omatahtisesti esim. kesällä.
Kolmannen vuoden syksyllä kirjoittavat:
1. vuosi: GE1, GE2, (GE5)
2. vuosi: GE2 ja jaksoilla 1-3 GE3, GE4, (GE5) jos ehtii GE6 omatahtisesti
esim. kesällä tai GE 7 3.vuosi syksyllä ennen kirjoituksia.

Kolmannen vuoden keväällä kirjoittavat:
1. vuosi: GE1, GE2, (GE5)
2. vuosi: GE2 ja GE3 ,
3. vuosi jaksoilla 1-3: GE 3, GE, 4 GE7, (GE5) jos ehtii GE6 omatahtisesti esim. kesällä.

GE1 ennen GE2:ta
GE3, GE4, GE5 tarjotaan yleensä vain kerran vuodessa
GE2 kurssi on hyvä lisä yhteiskuntaopin kirjoittajille

USKONTO

1. vuosi: Kurssi 1
2. vuosi: Kurssi 2
3. vuosi: Kurssi 3
Syventävät kurssit voi tehdä milloin haluaa. Uskonnon voi kirjoittaa 2. vuoden keväällä, 3. vuoden syksyllä tai 3. vuoden keväällä.

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

Elämänkatsomustiedossa on kolme pakollista kurssia, joista suoritetaan yksi vuodessa.
ET kirjoitetaan kolmannen vuoden keväällä.

FILOSOFIA

En ajatellut kirjoittaa filosofiaa: 1. vuosi: FI1
Kirjoitan 3. vuoden syksyllä: 1. vuosi: FI1, FI2 2. vuosi: (FI2), FI3, FI4; 3. vuosi: FI5
Kirjoitan 3. vuoden keväällä: 1. vuosi: FI1, (FI2) 2. vuosi: FI2, FI3 (FI4) 3. vuosi: FI4, FI5

Vaikka et kirjoittaisikaan filosofiaa yo-kirjoituksissa, kannattaa esim. yhteiskuntaopin kirjoittajien valita FI4 (Yhteiskuntafilosofia).

Tämä kurssi on hyödyllinen, mikäli haet jatko-opintoihin esim. oikeustieteelliseen tai yhteiskuntatieteisiin.
FI2 (Etiikka) soveltuu hyvin myös esim. uskonnon tai ET:n kirjoittajille.
FI3 (Teoreettinen filosofia) soveltuu niille, jotka ovat kiinnostuneita tieteistä, tiedosta ja ajattelun taidoista.

PSYKOLOGIA

1. vuosi: Kurssi 1. Mahdollisesti myös jokin muu psykologian kurssi.
Kurssit 2-6 voi tehdä missä järjestyksessä haluaa. Psykologian voi kirjoittaa 2. vuoden keväällä, 3. vuoden syksyllä tai 3. vuoden keväällä.

HISTORIA

Kolmannen vuoden keväällä kirjoittavat:
1. vuosi: Kurssit 1-2 (voi olla myös 3-kurssi)
2. vuosi: Kurssit 3-4
3. vuosi: Kurssit 5-6 ja 12

Kurssit 7-11 ja 13 voi käydä missä vaiheessa haluaa.
Kolmannen vuoden syksyllä kirjoittavat:
1. vuosi: Kurssit 1-3
2. vuosi: Kurssit 4-6
3. vuosi: Kurssi 12
Kurssit 7-11 ja 13 voi käydä missä vaiheessa haluaa.

YHTEISKUNTAOPPI

Kolmannen vuoden syksyllä ja keväällä kirjoittavat:
1. vuosi: Kurssit 1-2
2. vuosi: Kurssit 3-4
3. vuosi: Kurssi 5

TERVEYSTIETO

Toisen vuoden keväällä kirjoittavat:
TE1 missä tahansa jaksossa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana
TE2 ja TE3 toisen opiskeluvuoden 2.-3. jaksoissa
TE4 toisen opiskeluvuoden 3. jaksossa

Kolmannen vuoden syksyllä kirjoittavat:
TE1 missä tahansa jaksossa ensimmäisen tai toisen opiskeluvuoden aikana
TE2 ja TE3 toisen opiskeluvuoden 4.-5. jaksoissa
TE4 kolmannen opiskeluvuoden 1. jaksossa

Kolmannen vuoden keväällä kirjoittavat:
TE1 missä tahansa jaksossa ensimmäisen tai toisen opiskeluvuoden aikana
TE2 ja TE3 kolmannen opiskeluvuoden 2.-3. jaksoissa
TE4 kolmannen opiskeluvuoden 3. jaksossa

Mikäli suoritat terveystiedosta vain pakollisen kurssin (TE1), voit suorittaa sen missä tahansa sinulle soveltuvassa jaksossa.

TAIDEAINEET

Taideaineita eli kuvataiteen ja musiikin pakollisia kursseja opiskellaan yhteensä kolme.

Kuvataiteen pakolliset kurssit: KU1 (taiteen perusteet) ja KU2 (ympäristö, muotoilu, arkkitehtuuri). Opiskelujärjestys on vapaa.

KU1 kurssi mielellään ensin, voi kuitenkin opiskella myös KU2 kurssin ensin, mikäli se sopii paremmin lukujärjestykseen. Suositellaan opiskeltavaksi 1 vuonna.

Kuvataiteen soveltavat valtakunnalliset kurssit:
KU3 (media), KU4 (taidehistoria), KU5 (nykytaide) tarjotaan yleensä vain kerran vuodessa. Voi opiskella koska tahansa. Opiskelujärjestys on vapaa.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit tarjolla yleensä joka toinen vuosi:
KU6 (taidegrafiikan työpaja) ja KU7 (kuvanveisto ja keramiikka työpaja). Voi opiskella koska tahansa. Opiskelujärjestys on vapaa.
Valtakunnallinen kuvataiteen lukiodiplomi KU8 opiskellaan abivuoden 3. jaksossa. Aiemmin opiskeltuja kursseja tulee olla yhteensä vähintään neljä. Tehtävänannot julkaistaan jo edelliskeväänä.

http://www.edu.fi/lukiokoulutus/lukiodiplomit

Itsenäisesti suoritettava KU9 sovitaan erikseen opettajan kanssa. Opiskellaan jonkun muun kuvataiteen ryhmän kanssa kuitenkin omaan projektiin keskittyen.