Perusopetus

Tervetuloa Kemiin peruskouluun

Kemissä on lukuvuonna 2017 - 2018 3 alakoulua ja 3 yhtenäiskoulua. Kemin kaupungissa opiskelee lukuvuonna 2016 - 2017 1919 oppilasta (20.9.2017 tilastoinnin mukaan).

Peruskoulu käsittää vuosiluokat 1–9 ja se on tarkoitettu koko ikäluokalle (seitsemästä kuudenteentoista ikäluokkaan).

Perusopetus on yleissivistävää koulutusta, jonka oppimäärän laajuus on yhdeksän vuotta. Perusopetus on maksutonta ja tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden. Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä opettaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Ajankohtaista

100-hyvää varhaiskasvatus, esiopetus- ja perusopetus

 

Työajat lukuvuonna 2017-2018

Syyslukukausi 10.8. - 22.12.2017
Kevätlukukausi 8.1. - 2.6.2018

Syysloma 16.10. - 22.10.2017
Joululoma 23.12.2017 - 7.1.2018
Talviloma 5.3. - 9.3.2018
Pääsiäisloma 30.3. - 2.4.2018

Yhteystiedot

Sivistyspalvelukeskuksen yhteystiedot os.Valtakatu 26, 94100 KEMI

Nimike Nimi Puhelinnumero
Koulutoimenjohtaja Anu-Liisa Kosonen 040 357 3901
Taloussihteeri Henna Kortelainen 040 359 2263
Toimistosihteeri Eija Komokallio 040 660 7954
Vastaava kuraattori vs. Armi Lehto 040 641 8216
Koulukuraattori Johanna Pesälä 040 089 3426
Koulukuraattori Petra Hyvärinen 050 379 5624
Koulupsykologi Aili Ryyppö 040 487 2826
ICT-palvelut kts. Kaupungin atk-osasto

Tapaturmaohjeistus

Jos koulussa tai päiväkodissa sattuu lapselle tapaturma, vakuutuksenottaja (= kaupunki) täyttää verkossa tapaturma-ilmoituksen vahingosta.

Vakuutettu / Huoltaja
Fennia avaa vahingon ja ilmoittaa käsittelytunnuksen vakuutuksen-ottajalle sähköpostilla sekä vakuutetulle/huoltajalle tekstiviestillä. Vakuutettu/huoltaja täyttää verkossa korvaushakemuksen.
Tapaturmalomake