Hakamaa eli haka on puustoinen karjanlaidun. Hakamaa on yleensä aidattu ja sijaitsee melko lähellä asutusta. Sen aluskasvillisuudessa viihtyvät niityille luonteenomaiset kasvit ja hyönteiset.

Perinnebiotoopit eli kedot, niityt, hakamaat ja metsälaitumet ovat perinteisen karjatalouden muovaamia, yleensä runsaslajisia elinympäristöjä, jotka ovat tuottaneet karjan tarvitseman talvirehun tai olleet laitumina. Perinnebiotooppien perinteinen hoito on pääasiassa ollut niittoa, laidunnusta tai heinänkorjuun jälkeistä laidunnusta.

Kaikki perinnebiotooppien luontotyypit ovat uhanalaisia. Perinnebiotooppien määrä on vähentynyt Suomessa jo 1880-luvulta alkaen, mutta niiden määrän ja laadun kato kiihtyi entisestään sotien jälkeen. Väheneminen on ollut yli 90 % 1960-luvulta nykypäivään.  (Lähde: SYKE/Perinnebiotoopien uhanalaisuus)

Laidunalueen kartta

Lapin lehmä live

Striimattu kuva tulee suoraan laidunalueen juomapaikalta.