Kemin uimahalli tarjoaa uimakouluja kaikille ikäryhmille. Nuorimmat uimakoululaiset ovat nelivuotiata lapsia, jotka ovat voineet aloittaa tutustumisen vesielementtiin jo vauva- ja tenavauinnissa.

Uimataidon ja iän karttuessa eri uimakouluryhmät toimivat uimaopintojen luonnollisena jatkona. Myös aikuisille on tarjolla vaativuustasoltaan erilaisia uimakouluja. Aikuisten alkeis- ja jatkoryhmässä voi kehittää uinnin jaloa taitoa.

Oma ryhmänsä on myös heille, jotka haluavat kehittää uintitekniikkaansa.

Kesäuimakouluissa järjestetään kaikki uimakouluryhmät aikuisten uimakouluja lukuun ottamatta. Talvella lähinnä Varhaistaito ja Alkeisryhmien kursseja. Koulujen lomaviikolla uintikerhoja, joissa harjoitellaan uimataitoja.

Seuraavat kurssit

Seuraavia kursseja suunnitellaan koulujen loma-ajoille ja niistä tarkemmat tiedot myöhemmin.

Seuraa uimahallin tiedotteita tästä.

Ilmoittautuminen uimakouluihin ja -kerhoihin

Kemin uimahallin järjestämiin lasten ja aikuisten uimakouluihin ja uimakerhoihin ilmoittaudutaan selainpohjaisessa ilmoittautumisjärjestelmässä.

Siirry sivun alkuun

Uimakouluryhmät

Järjestämme opetusta kuudessa uimakouluryhmässä.

 

Varhaistaitomerkki lasten uimakoulut

Kemin uimahallin uimakoulujen ensimmäinen ryhmä on suunnattu lapsille, jotka ovat iältään yli 4 vuotta. Varhaistaitoryhmässä ei tarvitse vielä osata uida, vaan aluksi totutellaan veteen. Varhaistaitoryhmän tavoite on veden pelon voittaminen ja veden alla käynti.

Alkeismerkki lasten uimakoulut

Kemin uimahallin uimakoulujen Alkeisryhmä on suunnattu kuusi vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille. Vaatimuksena Alkeisryhmään on iän lisäksi, että oppilas uskaltaa laittaa kasvonsa veteen. Ryhmän tavoite on oppia uimaan vähintään kymmenen metriä alkeisuintityylein ja hankkia Vesitaito- tai Alkeismerkkiin tarvittavat taidot.

Alkeismerkki lasten uimakoulut

Kemin uimahallin uimakoulujen Toiminta-altaan Alkeisryhmä on suunnattu ensimmäisen luokan käyneisiin ja vähintään 120 senttimetriä pitkille lapsille. Ryhmä on periaatteessa Alkeisryhmä, mutta opetus ja harjoittelu tapahtuu opetusaltaan sijasta toiminta-altaalla. Allas on vähintään 100 senttimetriä syvä. Vaatimuksena Toiminta-altaan Alkeisryhmään on iän lisäksi, että oppilas uskaltaa laittaa kasvonsa veteen ja on saavuttanut jo opetusaltaalla Vesitaitomerkin. Ryhmän tavoite on oppia uimaan vähintään kymmenen metriä alkeisuintityylein ja hankkia Alkeismerkkiin tarvittavat taidot.

Kurssi on tarkoitettu heikoimman uimataidon omaaville. Opetus tapahtuu opetusaltaassa. Kurssin tavoitteena on oppia viihtymään vedessä. Kurssilla edetään rauhallisesti apuvälineitä apuna käyttäen kohti uimataitoa.   

Kurssilla ei suoriteta SUH:in uintimerkkejä.  

Harrastusmerkki lasten uimakoulut

Kemin uimahallin uimakoulujen Harrasteryhmä on suunnattu kahdeksan vuotta täyttäville tai vanhemmille lapsille. Vaatimuksena Harrasteryhmään on iän lisäksi, että oppilas osaa uida vähintään kymmenen metriä alkeisselkäuintia ja myyräuintia.  Ryhmä harjoittelee 1–3 metrin syvyisissä altaissa. Ryhmän tavoitteena on saavuttaa 25 metrin uimataito ja suorittaa Harrastusmerkki.

Tekniikkamerkki lasten uimakoulutTaitomerkki lasten uimakoulut

Kemin uimahallin uimakoulujen Tekniikka- ja taitoryhmä on yhdeksän vuotta täyttäville tai vanhemmille lapsille, joilla on suoritettuna Harrastusmerkki ja he osaavat uida 25 metriä alkeisselkäuintia ja myyräuintia. Ryhmän tavoitteena on suorittaa tekniikka- tai taitomerkki. Tekniikka- ja taitoryhmän uimakouluja järjestetään vain kesäuimakouluissa.

Uimakandidaattimerkki uimakouluissa

Uimamaisterimerkki uimakoulussa

Primusmaisterimerkki uimakoulut

Kemin uimahallin uimakoulujen Maisteriryhmä on suunnattu lapsille, joilla on suoritettuna vähintään Taitomerkki ja jotka osaavat uida 50 metriä selkäuintia ja krooliuintia. Ryhmän tavoitteena on parantaa hyppy- ja uintitekniikoita sekä vesipelastustaitoja. Ryhmässä on mahdollisuus suorittaa uimakandidaatin, uimamaisterin tai primusmaisterin uintimerkki. Maisteriryhmän uimakouluja järjestetään vain kesäuimakouluissa.

Varhaistaitoryhmän uintikerho on suunnattu lapsille, jotka ovat iältään yli 4 vuotta. Ikä 4-vuotta on täytyttyvä ennen uimakoulun alkamista. Varhaistaitoryhmässä ei tarvitse vielä osata uida, vaan aluksi totutellaan veteen. Varhaistaitoryhmän tavoitteet: Veden pelon voittaminen ja veden alla käynti.

Uintikerho on iältään koulussa 1. tai 2. luokalla oleville (syntymävuosi 2014 tai 2015) kemiläisille ja keminmaalaisille lapsille, joilla alkeisuintimerkin vaatima uimataito 10 metriä alkeistyylillä. Uintikerholaisen tulee olla vähintään 120 cm pitkä, jotta jalat yltävät pohjaan toiminta-altaan matalassa päässä. Uintikerhossa harjoitellaan uintitaitoja sekä leikitään ja pidetään hauskaa vedessä. Tavoitteena kerhossa ei ole suorittaa merkkejä.

Uimakoulujen ohjeistus

Uinnintavoitetaulukko

Uinnintavoitetaulukosta voit katsoa uimataidon suoritusvaatimukset uintimerkeittäin.