Kemin uimahalli tarjoaa uimakouluja kaikille ikäryhmille. Nuorimmat uimakoululaiset ovat nelivuotiata lapsia, jotka ovat voineet aloittaa tutustumisen vesielementtiin jo vauva- ja tenavauinnissa.

Uimataidon ja iän karttuessa eri uimakouluryhmät toimivat uimaopintojen luonnollisena jatkona. Myös aikuisille on tarjolla vaativuustasoltaan erilaisia uimakouluja. Aikuisten alkeis- ja jatkoryhmässä voi kehittää uinnin jaloa taitoa.

Oma ryhmänsä on myös heille, jotka haluavat kehittää uintitekniikkaansa.

Kesäuimakouluissa järjestetään kaikki uimakouluryhmät aikuisten uimakouluja lukuun ottamatta. Talvella lähinnä Varhaistaito ja Alkeisryhmien kursseja. Koulujen lomaviikolla uintikerhoja, joissa harjoitellaan uimataitoja.

Seuraavat kurssit

Syyslomaviikon uintikerho eskareille (2015) ajalla 18.-22.10.2021 kello 9.30 – 10.15
Syyslomaviikon uintikerho 1-2 luokkalaisille (2013-2014) ajalla 18.-22.10.2021 kello 12.15 – 13.00

Ilmoittautuminen avautuu lauantaina 9.10.2021 kello 12.00 alkaen.

Ilmoittautuminen uimakouluihin ja -kerhoihin

Kemin uimahallin järjestämiin lasten ja aikuisten uimakouluihin ja uimakerhoihin ilmoittaudutaan selainpohjaisessa ilmoittautumisjärjestelmässä.

Siirry sivun alkuun

Uimakouluryhmät

Järjestämme opetusta viidessä uimakouluryhmässä.

Uintikerhojen sisältö mukailee eskareilla varhaistaidon ja alkeisryhmän uimakouluja ja 1. ja 2. luokan oppilailla alkeisryhmän sekä mahdollisuuksien mukaan osin harrasteryhmän uimakoulun sisältöä ilman merkkisuorituksia.

Varhaistaitoryhmä

Varhaistaitomerkki lasten uimakoulut

Kemin uimahallin uimakoulujen ensimmäinen ryhmä on suunnattu lapsille, jotka ovat iältään yli 4 vuotta. Varhaistaitoryhmässä ei tarvitse vielä osata uida, vaan aluksi totutellaan veteen. Varhaistaitoryhmän tavoite on veden pelon voittaminen ja veden alla käynti.

Alkeisryhmä

Alkeismerkki lasten uimakoulut

Kemin uimahallin uimakoulujen Alkeisryhmä on suunnattu kuusi vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille. Vaatimuksena Alkeisryhmään on iän lisäksi, että oppilas uskaltaa laittaa kasvonsa veteen. Ryhmän tavoite on oppia uimaan vähintään kymmenen metriä alkeisuintityylein ja hankkia Vesitaito- tai Alkeismerkkiin tarvittavat taidot.

Toiminta-altaan alkeisryhmä

Alkeismerkki lasten uimakoulut

Kemin uimahallin uimakoulujen Toiminta-altaan Alkeisryhmä on suunnattu ensimmäisen luokan käyneisiin ja vähintään 120 senttimetriä pitkille lapsille. Ryhmä on periaatteessa Alkeisryhmä, mutta opetus ja harjoittelu tapahtuu opetusaltaan sijasta toiminta-altaalla. Allas on vähintään 100 senttimetriä syvä. Vaatimuksena Toiminta-altaan Alkeisryhmään on iän lisäksi, että oppilas uskaltaa laittaa kasvonsa veteen ja on saavuttanut jo opetusaltaalla Vesitaitomerkin. Ryhmän tavoite on oppia uimaan vähintään kymmenen metriä alkeisuintityylein ja hankkia Alkeismerkkiin tarvittavat taidot.

Harrasteryhmä

Harrastusmerkki lasten uimakoulut

Kemin uimahallin uimakoulujen Harrasteryhmä on suunnattu kahdeksan vuotta täyttäville tai vanhemmille lapsille. Vaatimuksena Harrasteryhmään on iän lisäksi, että oppilas osaa uida vähintään kymmenen metriä alkeisselkäuintia ja myyräuintia.  Ryhmä harjoittelee 1–3 metrin syvyisissä altaissa. Ryhmän tavoitteena on saavuttaa 25 metrin uimataito ja suorittaa Harrastusmerkki.

Tekniikka- ja taitoryhmä

Taitomerkki lasten uimakoulut
Tekniikkamerkki lasten uimakoulut

Kemin uimahallin uimakoulujen Tekniikka- ja taitoryhmä on yhdeksän vuotta täyttäville tai vanhemmille lapsille, joilla on suoritettuna Harrastusmerkki ja he osaavat uida 25 metriä alkeisselkäuintia ja myyräuintia. Ryhmän tavoitteena on suorittaa tekniikka- tai taitomerkki. Tekniikka- ja taitoryhmän uimakouluja järjestetään vain kesäuimakouluissa.

Maisteriryhmä

Uimakandidaattimerkki uimakouluissa
Uimamaisterimerkki uimakoulussa
Primusmaisterimerkki uimakoulut

Kemin uimahallin uimakoulujen Maisteriryhmä on suunnattu lapsille, joilla on suoritettuna vähintään Taitomerkki ja jotka osaavat uida 50 metriä selkäuintia ja krooliuintia. Ryhmän tavoitteena on parantaa hyppy- ja uintitekniikoita sekä vesipelastustaitoja. Ryhmässä on mahdollisuus suorittaa uimakandidaatin, uimamaisterin tai primusmaisterin uintimerkki. Maisteriryhmän uimakouluja järjestetään vain kesäuimakouluissa.

Siirry sivun alkuun

Uinnintavoitetaulukko

Uinnintavoitetaulukosta voit katsoa uimataidon suoritusvaatimukset uintimerkeittäin.