Kiikelin lähimetsä on monipuolinen ja rauhallinen alue luontopolkuineen ja laavuineen, joka on helppo saavuttaa kaupungista käsin. Lähimetsät ovat asukkaiden virkistäytymisen, liikkumisen ja hiljaa olemisen paikkoja. Luonnossa liikkuminen tekee ihmisille hyvää, sillä jo kymmenen minuuttia metsässä alentaa verenpainetta ja vähentää negatiivisia tunteita.

Lähimetsän merkitys on mittaamattoman arvokas, sillä se tarjoaa turvaa eläimille ja asuinpaikan monelle kasville.  Metsät ovat tärkeässä roolissa myös ilmastonmuutoksen hillitsemisessä hiilen sitojina. Lisäksi ne puhdistavat ilmaa, toimivat meluesteinä ja suojavyöhykkeinä sekä sitovat sadevesiä.

Mitä useammin metsässä käy ja mitä kauemmin siellä viihtyy, sitä paremmin ihminen voi. Metsässä samoilu parantaa kuntoa ja psyykkistä terveyttä: ihminen elpyy stressistä, rauhoittuu ja rentoutuu. Verenpaine ja pulssi tasoittuvat, ja stressihormonin eritys vähenee. Metsä­retken jälkeen kyky selviytyä keskittymistä vaativista tehtävistä paranee. Sosiaalinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus vaatii, että metsää on oltava kaikkien ulottuvilla ja saavutettavissa ilman omaa autoa. 

Metsän myönteiset terveysvaikutukset alkavat tuntua, kun kaupunkilai­nen viettää lähiviheralueilla vähintään viisi tuntia kuukaudessa. Yhtenäi­sen, pääasiassa luonnon ääniä sisältävän metsän ”lääkepitoisuus” on suurempi kuin rakennettujen viheralueiden: jo kaksi tai kolme oleskelu­kertaa viikossa lisää hyvinvointia.

Jo puoli tuntia kerrallaan riittää, metsässä ei siis tarvitse viettää koko päivää. Metsäannoksen parantava vaikutus heikkenee, jos metsä­retkestä tulee kiireellä tehty suoritus.

Lähde: Metsäntutkimuslaitos 2017.

Arvostetaan siis metsiämme!