Kemin taidemuseo tallentaa, tutkii ja esittelee pohjoissuomalaista kulttuuria.

Taidemuseon kokoelmanhallinnan tehtävä on varmistaa, että Pohjois-Suomessa esiintyvä kuvataiteellinen kulttuuriperintö tallentuu kokoelmiin mahdollisimman kattavasti ja että alueen kuvataiteellinen kulttuuriperintö säilyy muuttumattomana tuleville sukupolville.

Taidekokoelmat

Kemin taidemuseo perustettiin vuonna 1947 lehtori Ape Rantaniemen lahjoittaman 136 taideteoksen kokoelman pohjalle. Lahjoituskokoelmaan kuuluu muun muassa Albert Edelfeltin, Akseli Gallen-Kallelan, Pekka Halosen, Marcus Collinin, Ellen Thesleffin ja Tyko Sallisen teoksia. Tänä päivänä Pohjois-Suomen vanhimman taidemuseon kokoelmiin kuuluu noin 2700 taideteosta. Teokset ovat karttuneet lahjoituksina, deponointeina sekä määrätietoisen keruutyön tuloksena. Museon kokoelmat karttuvat edelleen harkitusti ja perustellusti, ottaen huomioon museon profiloituminen alueen taiteeseen, kokoelmapolitiikka ja mahdolliset näyttelytarpeet.

Kemin taidemuseo on toiminut vuodesta 1981 aluetaidemuseona sekä loppuvuodesta 2019 lähtien alueellisena vastuumuseona. Taidemuseon kokoelmien ydinpainopiste on siten luonnollisesti Lapissa sekä aluetaidemuseon ja vastuumuseon toiminta-alueella. Lisäksi museon kokoelmissa on taidetta muualta Suomesta sekä ulkomailta.

Kemin taidemuseon kokoelmat koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

  • Ape Rantaniemen kokoelma
  • Kemin kaupungin kokoelma
  • Kemin taidemuseon kokoelma
  • Kemin historiallisen museon taidekokoelma
  • Kemin lyseon lukion kokoelma
  • Kemin tyttölyseon kokoelma
  • Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahaston kokoelma
  • Suomen Säästöpankin kokoelma
  • Pohjolan Sanomien kokoelma
  • Kemin kaupungin julkisen taiteen kokoelma

Arkistokokoelmat

Kemin taidemuseon arkistokokoelmien pääosan muodostavat taidekokoelmiin kuuluva taustoista ja asiayhteyksistä kertova, niin sanottu kontekstiarkisto (esimerkiksi taiteilija-, ja teostietoja, luonnoksia, valokuvia, kauppakirjoja, proveniensseja eli omistushistorioita ynnä muita) sekä näyttelytoimintaan liittyvä, omien näyttelyiden taltiointina syntynyt kontekstiarkisto. Lisäksi Kemin taidemuseon hallussa on erillisiä arkistokokonaisuuksia alueen taiteilijoista ja taiteilijaryhmittymistä. Näistä mainittavia ovat esimerkiksi taiteilija Liisa Rautiaisen arkisto (valokuvia, luonnoksia, kirjeitä, lehtileikkeitä, kirjallisuutta, työvälineitä).