Kivikon suuralue jakaantuu Kivikon, Tervaharjun ja Nauskan tilastoalueisiin. Suuralueeseen kuuluvat Vähä-Ruonaojan ja Kemi-Tornion lentokentän väliin sijoittuvat Kemin koillisosat Tervaharjulta ja Kivikolta Perta-aavalle.

Kivikon tilastoalueeseen kuuluvat Kivikon, Kivikankaan ja Ristikankaan kaupunginosat.

Kivikon tilastoalueeseen (31) kuuluvat Kivikon (311), Hirmunkadun (312), Juusonkadun (313), Kivikankaan (314) ja Ristikankaan (315) pienalueet.

Kivikko on Perämerentien ja Kiveliönkadun väliin sijoittuva keskeinen osa Kivikon kaupunginosasta. Alueella on omakotiasutusta.

Hirmunkadun alueella on vanhaa ja uutta omakotiasutusta.

Juusonkadun pienalue on rautatien ja Perämerentien väliin sijoittuva osa Ristikankaan kaupunginosasta. Se on vanhaa omakotiasuntoaluetta. Aluetta halkoo Isohaarasta etelään päin kulkeva suurjännitelinja.

Kivikankaan pienalueella sijaitsee Lapin ammattikorkeakoulun sekä ammattiopisto Lappian osaamisalojen yksiköitä sekä ammatillinen kurssikeskus ja Digipoliksen työpaikkatoimintojen alueet. Alueen ympärillä on rivi- ja omakotiasuntoalueita.

Olettaa voidaan, että Ristikangas on ensimmäisiä mantereen asuttuja alueita nykyisen Kemin aluerajojen sisällä, vaikka varsinaisia muinaisjäännöksiä ei paikalta ole löytynytkään. Pienalue on vanhaa omakotiasuntoaluetta, jossa on myös jonkin verran uusia taloja ja vanhoja on peruskorjattu.

Kivikon tilastoalueen tietoja: (klikkaamalla kuvaa näet sen suurempana) Lähde: Tilastokeskus

Väestönmuutokset 2021
Väestöennuste ja -kehitys 2010-2030

Työpaikat 2020
Asuntoja 2021