Pysäköintiä valvovat Kemissä pysäköinnintarkastaja ja poliisin. Mikäli sinulla on kysyttävää pysäköinnistä tai pysäköintivirheisiin liittyvistä asioista, voit ottaa yhteyttä pysäköinninvalvonnan toimistoon.

Pysäköinninvalvonnan puhelinaika

Normaalisti puhelinaika torstaisin kello 9.30–11.00. Muuna aikana yhteydenottopyynnöt sähköpostitse osoitteeseen pysakointi@kemi.fi.

Pysäköintivirhemaksu

Pysäköintivirhemaksu on Kemissä 40 euroa. Pysäköintivirhemaksun maksuaika on 30 päivää virhepäivästä. Jos maksu myöhästyy, siihen lisätään virhemaksun ohella suoritettava 14 euron suuruinen korotusmaksu.

Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Virhemaksun saaneella on oikeus esittää oikaisuvaatimus, joka voi koskea pysäköintivirhemaksukehotusta, maksuvaatimusta tai maksun korotusta. Oikaisuvaatimus on tehtävä ilmoitetun maksuajan eli kolmenkymmenen päivän kuluessa. Oikaisuvaatimuksen tekeminen ei jatka maksuaikaa vaan maksu palautetaan, jos oikaisuvaatimus hyväksytään.

Oikaisuvaatimus tulee tehdä pysäköinnin asiakaspalvelusivun kautta, jonne pääset klikkaamalla tästä tai menemällä osoitteeseen https://kemi.leanit.fi/customer-portal/.

Pysäköinninvalvojana toimii kaupunginjuristi, joka käsittelee oikaisuvaatimukset. Mikäli oikaisuvaatimuksesi hyväksytään, maksu palautetaan pankkitilillesi.

Oikaisuvaatimuksessa tulee olla:

  • asianumero, jota oikaisuvaatimus koskee (pysäköintivirhemaksun tai maksuvaatimuksen yläosasta),
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, osoite ja henkilötunnus (tarvitaan mahdollista maksun palautusta varten),
  • IBAN-tilinumero (tarvitaan mahdollista maksun palautusta varten),
  • vapaamuotoinen selostus virheestä tai tapahtumien kulusta sekä perustelut maksun aiheettomuudesta,
  • liitteeksi voi laittaa todisteita, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä haluaa vedota.

Pysäköinninvalvoja tutkii ja käsittelee oikaisuvaatimukset ja pyytää niihin tarvittaessa lisäselvityksiä esimerkiksi pysäköinnintarkastajalta. Oikaisuvaatimusten käsittelyaika vaihtelee saapuneiden oikaisuvaatimusten määrän mukaan. Oikaisuvaatimuksesta annetaan päätös, joka lähetetään asiakkaalle postitse tai ratkaisulinkki lähetään sähköpostilla, jos siihen on annettu lupa.

Pysäköinninvalvojan päätökseen saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta. Valitus tulee jättää Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Valitukseen on liitettävää selvitys, johon nyt halutaan vedota ja jota ei ole aikaisemmin esitetty. Muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu. Maksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Mikäli et voi käyttää pysäköinnin asiakaspalvelusivua, voit tehdä oikaisuvaatimuksen vapaamuotoisesti kirjallisena ja lähettää se postitse osoitteella Kemin kaupungin pysäköinninvalvonta, Valtakatu 26, 94100 Kemi.

Pysäköintivirhemaksun laskun sisältöä koskevat kysymykset

Jos sinulla on kysyttävää pysäköintivirhemaksua koskien, ota yhteyttä pysäköinninvalvontaan toimiston päivystysaikana. Voit jättää myös soittopyynnön sähköpostitse tai Kemin kaupungin puhelinvaihteen kautta, jolloin sinulle soitetaan takaisin.

Pysäköintivirhemaksun eräpäivän siirto

Voit hakea pysäköintivirhemaksun eräpäivän siirtoa 14 vuorokaudella. Siirtoa on haettava ennen eräpäivää ja sitä voi hakea vain kerran.

Maksumuistutukset ja perintä

Erääntyneestä pysäköintivirhemaksusta lähtee korotettu maksuvaatimus auton omistajalle/haltijalle. Erääntynyt maksuvaatimus siirretään ulosottoon perittäväksi ilman uutta muistutusta. Ulosoton maksuasioissa, ota yhteyttä ulosottolaitokseen. Ulosottolaitoksen puhelinnumero on 029 565 8800.