Pakolaistyö toteuttaa lakisääteistä kotouttamistyötä. Sen tavoitteena on tukea monialaisesti asiakkaan itsenäistä selviytymistä, toimintakykyä ja osallisuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä.