Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on luonteeltaan viranomaisen selvitys ja ohje, eikä sillä ole itsenäisiä oikeusvaikutuksia.

Suojelusuunnitelma toimii tausta-aineistona, kun suunnitellaan ja ratkaistaan alueen maankäyttöä sekä ympäristönsuojelua koskevia asioita.