Edellisenä kesänä venepaikan vuokranneille lähetetään kevään aikana lasku, jolla he voivat vuokrata saman paikan tulevalle veneilykaudelle.

Tällä sivulla on tietoa seuraavista asioista:

Venepaikkojen vuokraus

Venepaikkojen vuokrauksesta vastaa kaupungintalon asiakaspalvelupiste. Asiakaspalvelijat ovat paikalla arkisin kello 8.30–15.30.

Takaisin Venepaikat-sivun alkuun

Venesatamat

Takaisin Venepaikat-sivun alkuun

Venepaikan vaihtaminen

Venepaikka voidaan vaihtaa toiseen vapaana olevaan venepaikkaan asiakaspalvelupisteessä. Huomioithan, että venepaikan vaihtaminen edellyttää aina käyntiä asiakaspalvelupisteessä.

Takaisin Venepaikat-sivun alkuun

Laituriportin avain

Hahtisaaren, Kuivanuoron, Mansikkanokan ja Paavonkarin venesatamissa on käytössä lukolliset laituriportit.
Venepaikan vuokrannut henkilö saa avaimen haltuunsa kuittausta ja 20 euron panttia vastaan kaupungintalon asiakaspalvelupisteestä.
Venepaikan vuokraaja saa pitää avaimen hallussaan niin kauan kuin hänellä on venepaikka vuokrattuna kyseisestä laiturista. Avaimesta peritty 20 euron pantti palautetaan asiakkaan pankkitilille venepaikasta luovuttaessa, joten pyydämme ottamaan pankkiyhteystiedot mukaan avainta palauttaessanne.
Veneen myynnin yhteydessä venepaikka ja laituriportin avain voidaan siirtää veneen uudelle omistajalle asiakaspalvelupisteessä. Juhannuksen jälkeen irtisanotun venepaikan vuokraa ei palauteta. Siirto edellyttää veneen myyjän ilmoitusta venepaikasta luopumisesta ja veneen uuden omistajan käyntiä asiakaspalvelupisteessä.

Takaisin Venepaikat-sivun alkuun

Venesatamapalvelut

Venesatamissa on veneenlaskuluiskat. Sisäsataman ja Ulenin venesatamille on yhteinen veneenlaskuluiska Ulenin rannassa.

Kaikissa venesatamissa on tallentava kameravalvonta.

Hahtisaaren, Kuivanuoron, Mansikkanokan ja Paavonkarin venesatamissa on käytössä lukolliset laituriportit.

Kaikissa venesatamissa on vesiposti veneilijöiden käytössä. Vedentulo satamissa katkaistaan syksyllä yöpakkasten alkaessa, syys-lokakuun vaihteessa.

Satamissa on sähköpistokkeita veneilijöiden käyttöön. Venepaikkamaksu oikeuttaa sähkövirran lyhytaikaiseen käyttöön venesatamissa ja talvisäilytysalueilla 19.4 –22.10. välisenä aikana. Pitempiaikaisesta sähkönkäytöstä sekä sähkön käytöstä tämän ajanjakson ulkopuolella peritään käyttömaksua 3,50 euroa vuorokaudessa (sisältää arvonlisäveroa 24 prosenttia) ja mahdollinen kytkentämaksu.

Kaikissa venesatamissa on jätteiden keräyspiste, joka on tarkoitettu veneilijöiden käyttöön. Veneilijöitä pyydetään huomioimaan jätteiden lajittelu keräyspisteessä.

Ulenin ja Sisäsataman venesatamissa on veneilijöiden käytössä septitankit.

Mansikkanokan venesataman viereisellä alueella on harmaan veden keräyslaite. Käytön hinta on 2,00 euroa tyhjennykseltä. Laitteen käyttöä voi tiedustella Lumilinnan palvelupisteestä.

Takaisin Venepaikat-sivun alkuun

Venepaikkojen vuokrausehdot

Venepaikan vuokrausehdot koskevat Kemin kaupungin hallinnoimia venesatamia. Venepaikan vuokraaja sitoutuu noudattamaan seuraavia ehtoja:

 1. Venepaikat ovat vuokraajien käytettävissä 1.6.–15.10. välisen ajan, jonka jälkeen venelaitureille johtavat kävelysillat poistetaan talven ajaksi. Veneilijöiden yhteiseen käyttöön jää Ulènissa, Hahtisaaressa ja Mansikkanokalla laituri 1 ja Kuivanuorossa laituri 2 sekä Paavonkarissa laituri 4. Näissä portti pidetään auki, kulkusilta paikoillaan ja venepaikat ovat 31.10. saakka vapaassa käytössä. Veneilykauden alettua venesataman talvisäilytysalueelta veneet tulee viedä laituripaikalle tai pois venesatama-alueelta 16.6. mennessä.
 2. Ympäristölautakunta vahvistaa kulloinkin voimassa olevat venepaikkojen vuokrat ja vuokrausehdot, joita tulee noudattaa.
 3. Edellisellä kaudella venepaikan vuokranneille lähetetään lasku kevään aikana, jolla he voivat vuokrata viimekesäisen venepaikan maksamalla vuokran viimeistään laskun eräpäivänä. Venepaikan vuokra-aika jatkuu toistaiseksi, ellei vuokraaja sitä itse irtisano. Mikäli vuokraa ei ole suoritettu viimeistään laskun eräpäivänä, venepaikkavaraus poistetaan.
 4. Venepaikan vuokraajan on ilmoitettava venepaikkojen asiakaspalveluun nimi-, osoite-, puhelinnumero- ja venetiedoissa tapahtuneet muutokset. Kaupunki ei vastaa virheellisistä osoitetiedoista aiheutuneesta venepaikan menetyksestä.
 5. Vuokraajan kuoltua venepaikka ja laituriportin avain voidaan siirtää kuolinpesän ilmoittaman henkilön nimiin kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä.
 6. Maksettu vuokra voidaan palauttaa ja varaus perua ennen juhannusta tehdyn peruutuksen mukaan, mikäli venepaikkaa ei käytetä.
 7. Lunastettua venepaikkaa ja laituriportin avainta ei saa myydä tai luovuttaa edelleen. Väärinkäytösten ilmetessä paikan vuokraaja menettää etuoikeuden kyseisen venepaikan vuokraamiseen seuraavana avovesikautena.
 8. Laiturin alussa, portin ja rannan välissä ei saa säilyttää venettä edes väliaikaisesti, koska venettä apuna käyttäen pääsee kiertämään portin ja näin ollen laiturille pääsevät myös asiattomat.
 9. Vene tulee kiinnittää asianmukaisesti, jottei se vahingoita muita veneitä tai laituria. Venepaikan vuokraaja vastaa muille veneille aiheuttamistaan vahingoista.
 10. Laitureiden veneenkiinnitysaisoihin ei saa asentaa autonrenkaita tai muita vastaavia fendereiksi, koska laiturit joutuisivat liian suurelle rasitukselle.
 11. Yhdyskuntatekniikalla ja asiakaspalvelupisteellä on oikeus veneiden sijoitteluun vuokrattaville venepaikoille veneen koon ja syväyksen perusteella tai sataman korjaus- ja kunnossapitotöiden vuoksi (yhdyskuntatekniikan puolelta asiasta vastaa yhdyskuntatekniikan päällikkö).
 12. Veneeseen laitetaan siirtokehotus, jos vene on maksamattomalla tai luvattomalla paikalla, vene on edelleen laiturissa veneilykauden 31.10. jälkeen tai vene on muusta syystä sille sopimattomalla paikalla.
 13. Venesatamissa veneilijöiden tulee noudattaa yleisiä jätehuoltomääräyksiä ja lajitella jätteet jätteenkeräyspisteessä niille tarkoitettuihin astioihin.
 14. Teknisen lautakunnan päätöksen (29.2.2000 pykälä 25 kohta 4) mukaan veneiden kuljetuskärryt ja pukit tulee varastoida vuokraajan omalle tontille. Jos tällaista mahdollisuutta ei kuitenkaan ole, ne on säilytettävä siististi niille osoitetuilla paikoilla.
  Vuokrausehdot ovat voimassa toistaiseksi.
 15. Satamassa olevat jätepisteet ovat tarkoitettu ainoastaan veneilijöiden jätteille.

Takaisin Venepaikat-sivun alkuun

Venepaikkojen vuokrat

Hahtisaari

152 euroa (2,0-2,5 metrin paikka)
172 euroa (3,3 metrin paikka)

Kuivanuoro

101 euroa (2,0-2,5 metrin paikka)
120 euroa (3,3 metrin paikka)
140 euroa (3,9 metrin paikka)

Mansikkanokka

103 euroa (2,0-2,5 metrin paikka)
113 euroa (2,8 metrin paikka)
122 euroa (3,3 metrin paikka)
145 euroa (4,0 metrin paikka)
177 euroa (5,0 metrin paikka)
290 euroa (12,0 metrin paikka)

Paavonkari

111 euroa (2,9 metrin paikka)
114 euroa (3,0 metrin paikka)
130 euroa (3,5 metrin paikka)
147 euroa (4,0 metrin paikka)
178 euroa (5,0 metrin paikka)

Sisäsatama

232 euroa (3,4 metrin paikka)
239 euroa (4,0 metrin paikka)
239 euroa (4,6 metrin paikka)

Ulenin satama

203 euroa (3,2 metrin paikka)
223 euroa (3,8 metrin paikka)
226 euroa (3,9 metrin paikka)
229 euroa (4,0 metrin paikka)

Kalasatama

100 euroa (3,0 metrin paikka)
230 euroa (12 metrin kylkikiinnityspaikka)

Vieraspaikat Ulenin venesatamassa

12,50 euroa vuorokaudelta (kaksi ensimmäistä vuorokautta).
7,00 euroa vuorokaudelta (seuraavat vuorokaudet).

Takaisin Venepaikat-sivun alkuun