Kuntien rakennusvalvontaviranomaiset huolehtivat rakentamista koskevien lupien käsittelystä ja rakennustyön aikaisesta valvonnasta. Lisäksi he huolehtivat rakennetun ympäristön valvonnasta.

Tietoa pientalorakentajille

Hyvä rakentaja, oheisessa listassa on käytännön ohjeita, jotka auttavat sinua alkuun rakentamisen taipaleella. Rakennushankkeeseen ryhtyvän kannattaa aina ottaa yhteyttä kaupungin rakennustarkastajaan suurempien sudenkuoppien välttämiseksi.

  1. Tontin hankinta
  2. Pääsuunnittelijan/vastaavan työnjohtajan palkkaaminen
  3. Yhteydenotto rakennusvalvontaan
  4. Suunnittelu
  5. Rakennusluvan hakeminen
  6. Aloituskokous
  7. Hankkeen toteutus

Rakennusvalvonnan toiminta-ajatuksena on valvoa kaavoituksen ja rakentamisen toteutumista lupamenettelyn kautta. Tavoitteena on myös edistää rakentamisen tarkoituksenmukaisuutta, taloudellisuutta ja kohtuullista kauneutta neuvomalla asiakkaita rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Rakentamiseen, korjaamiseen, kunnossapitoon ynnä muuhun vastaavaan toimeen ryhtyvää pyydetään huomioimaan verottajan ohjeet ja määräykset toimenpiteiden tiedonantovelvollisuudesta. Lisätietoja verottajalle tehtävästä ilmoituksesta saa verohallinnon nettisivuilta.