Kunnille kuuluu paikallinen vastuu vesiensuojelun edistämisestä ja valvonnasta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vesiensuojelutehtävistä säädetään sekä vesilaissa että ympäristönsuojelulaissa (pilaantumisasiat).

Rannan kunnostustyö, ruoppaus ja vesikasvien niitto ovat vesirakennustöitä, joista pitää ilmoittaa ennakkoon muun muassa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen eli ely-keskuksen ympäristönsuojeluyksikköön ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ilmoitus tehdään tätä varten laaditulla lomakkeella. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos toimenpide on merkitykseltään vähäinen.

Ilmoitus tulee tehdä vähintään kuukautta ennen työn aloittamista.
Lisätietoja ja tarvittavat lomakkeet löytyvät alla olevasta linkistä.