Tilastoalueen muodostavat Marttalan, Karihaaran ja Pajusaaren kaupunginosat.

Tilastoalueeseen kuuluvat Karihaaran (221), Marttalan (222) ja Pajusaaren (223) pienalueet.

Karihaaran pienalueeseen kuuluvat Karihaaran kaupunginosa sekä länsireuna Marttalan ja Torvisen kaupunginosista. Karihaara on nykyään Kemin pohjoisosien kaupallisten palvelujen aluekeskus. Alueella sijaitsee myös vanha Kemi-yhtiön hallinto- ja palvelukeskus, jossa sijaitsivat tehtaan pääkonttori sekä monipuoliset palvelut. Nykyään alueen kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti valtakunnallisesti arvokas rakennuskanta on suojeltu ja osittain museoitu. Osa palvelee tehdasta edelleen alkuperäisessä käytössä. Kulttuurihistoriallisen alueen vierialueelle on kaavoitettu pientaloalue.

Marttalan alueella sijaitsee Kemin pohjoisosan julkisten palvelujen aluekeskus. 1900-luvun alkupuolelta lähtien Marttalassa sijaitsi Kemi yhtiöön tukeutuva työväen asuntoalue. Tästä asutuksesta on jäljelle jäänyt kaksi Kemi Oy:n rakennuttamaa puutaloa. Niissä toimii Kemin työläismuseo. Nykyään alueen rakennettua ympäristöä edustavat 1970-luvulta lähtien rakennetut kerros- ja rivitalot, joista muutamia on muutettu palveluasumiseen soveltuviksi. Alueella on myös Purolan palvelukeskus.

Pajusaaren pienalue muodostuu Pajusaaren kaupunginosasta. Alueeseen kuuluvat Pajusaaressa sijaitsevat Metsä Groupin Kemin tehtaat eli Metsä Fibren sellutehdas ja Metsä Boardin kartonkitehdas.

Alueelle on Metsä Groupin uusi jättimäinen biotuotetehdas. Keväällä 2021 aloitettiin Sahansaarenkadun muokkaus tehdaskuljetusten vaatimaan kuntoon. Kadun suuntaisesti rakennetaan myös uusi rautatieyhteys tehtaalle.

Ilmakuva Metsä Groupin tehtaalle päin elokuussa 2022. Kuvassa uusittu Sahansaarenkatu. Kuva Terhi Saarela-Tainio

Karihaaran tilastoalueen tietoja: (klikkaamalla kuvaa näet sen suurempana) Lähde: Tilastokeskus

Väestönmuutokset 2021
Väestökehitys ja -ennuste 2010-2030

Työpaikat 2020
Asuntoja 2021