Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on lupajaosto. Monijäsenistä jaostoa tarvitaan, kun esimerkiksi valvonnassa käytetään pakkokeinoja.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät ympäristönsuojelun valvomiseksi ja edistämiseksi kunnassa koostuvat seuraavista asioista:

  • kunnan toimivallassa olevat ympäristöluvat
  • muut lainsäädännössä sille määrätyt tehtävät;
  • ympäristönsuojelun suunnittelu ja kehittäminen;
  • ympäristön tilan seuranta, selvitykset ja tutkimukset;
  • ympäristönsuojelua koskeva ohjaus ja neuvonta;
  • lausunnot, esitykset ja aloitteet muille viranomaisille;
  • tiedottaminen, valistus ja koulutus;
  • yhteistyö muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa.