Kiireellistä sairaanhoitoa tarvitsevalla on oikeus hoitoon riippumatta siitä, minkä maan kansalainen hän on. Oikeus muihin terveydenhuoltopalveluihin määräytyy sen mukaan, millainen oleskelulupa ulkomailta tulleella on.

Turvapaikanhakijoiden terveyspalveluita järjestävät vastaanottokeskukset yhteistyössä hyvinvointialueiden tai muiden palveluntuottajien kanssa. Oleskeluluvan saaneella, jolla on Suomessa vakituinen asuinkunta, on oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin, vaikka hän ei olisi Suomen kansalainen.

Lapin hyvinvointialue järjestää maahanmuuttajille terveydenhuoltopalveluita, joissa kotoutumiseen ja maahanmuuttajien erityiskysymyksiin perehtyneet asiantuntijat tekevät moniammatillista yhteistyötä. Näihin palveluihin hakeudutaan terveyskeskuksen kautta.