Kaikki rakentamiseen liittyvät luvat haetaan verkossa Lupapiste.fi -palvelussa

Rakennuslupapäätökset

Rakennuslupapäätökset ovat nähtävillä kaupungintalon 5. kerroksessa. Lupapäätökset löytyvät myös alla olevasta linkistä.

Rakennusvalvonnan lomakkeet

Rakennusvalvonnan tulostettavat lomakkeet ovat pdf-formaatissa ja löydettävissä alapuoleisesta linkistä.

Maankäyttö- ja rakennuslaki, pykälät 125–128 määrittelee seuraavat luvat:

Rakennuslupa

 1. Uudisrakennukselle
 2. Rakennuksen laajennukselle
 3. Uudisrakentamiseen verrattavalle korjaus- ja muutostyölle
 4. Korjaus- ja muutostyölle, jos työllä voi olla vaikutusta turvallisuuteen tai terveyteen
 5. Käyttötarkoituksen olennaiselle muuttamiselle

Ohje rakennusluvan hakemiseen (pdf)

Ohje saunarakennusluvan hakemiseen (pdf)

Toimenpidelupa

 1. Rakennuksen julkisivun muuttamiseen
 2. Vajojen, katosten ym. rakennelmien rakentamiseen
 3. Aidan rakentamiseen
 4. Mainoksen asettamiseen
 5. Asuinhuoneiston yhdistämiseen ja jakamiseen
 6. Maalämpöjärjestelmän rakentamiseen

Ohje toimenpideluvan hakemiseen (pdf)

Ohje maalämpöjärjestelmäluvan hakemiseen (pdf)

Rakennuksen purkamislupa

Rakennuksen purkamiseen asemakaava-alueella tai muulla alueella,jolla on voimassa rakennuskielto. Talousrakennuksen tai muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen saa purkaa ilman lupaa, mutta purkamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan (purkamisilmoitus).

Ohje purkamisluvan hakemiseen (pdf)

Maisematyölupa

 1. Puiden kaatamiseen
 2. Maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön

Ohje maisematyöluvan hakemiseen (pdf)

Poikkeuslupa

Poikkeamiseen maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista säännöksistä ja määräyksistä.

Hinnat

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan luvan hakijan tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Maksu voidaan määrätä perittäväksi jo ennalta. Tämän taksan perusteella määrätyt maksut eivät ole arvonlisäverollisia. Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa säädetään.

Paperisen lupahakemuksen käsittelystä perimme hinnaston mukaisen maksun 7.00 €  1.3.2021 alkaen.

Arkisto- ja kopiontipalveluista perittävät maksut

Paperinen/sähköinen asiakirjakopio

A4/sivu €/kpl 1,00 (2,00)
A3/sivu €/kpl 1,50 (4,00)
A2 €/kpl 6,50 (12,50)
A1 €/kpl 8,50 (14,50)
A0 €/kpl 10,00 (16,50)
A0 €/jm 12 €/m (20€/m)
()= väri

Sähköisten asiakirjojen maksut (sähköisessä käyttöarkistossa olevat asiakirjat)

Sähköinen asiakirja €/kpl 8,00

Arkistohaku

Asiakkaan pyynnöstä tehtävä, asiakirjan toimittamiseen liittyvä normaali asiakirjahaku, joka on porrastettu tiedonhaun vaativuuden mukaan:

normaali tiedonhaku (työaika alle 2 h) 25,00 €
vaativa tiedonhaku (työaika 2-5 h) 60,00 €
hyvin vaativa tiedonhaku (työaika yli 5) 160,00 €


Asiakirjalla tarkoitetaan tässä hinnastossa piirustuksia, piirustussarjoja, karttoja ja vastaavia rakennusvavontavirastossa säilytettäviä asiakirjoja.
Toimistokulut edellämainituista töistä 10,00 €
Paperisten lupahakemusten käsittelykulut 7,00 €

Kemin kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä perittävistä maksuista saat tarvittaessa lisätietoa kaupungin rakennusvalvonnasta.

Siirry tästä sivun alkuun