Taksat

Tontinvuokriin liittyvät asiakirjat

Arvonlisävero 0 %
Vuokrasopimus (valokopio) 5.00 €
Vuokrasopimus (valokopio) virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös 17.00 €
Vuokrasopimuksen jatkaminen 52.00 €
Todistus vuokraoikeudesta 20.00 €

Toripaikat (vanha kauppatori)

Arvonlisävero 24 %
Päivä 10.00 €
Viikko 30.00 €
Kuukausi 90.00 €
Kirpputori ILMAINEN

Tonttipalvelut

Arvonlisävero 0 %
Tontinvarausmaksu 85.00 €
Tontin jatkovarausmaksu 85.00 €
Todistus siitä ettei kunta käytä etuosto-oikeutta 8.00 €

Karttapalvelut

Kaupungin julkaisemat painetut kartat

Arvonlisävero 24 %.
Vuoden 1869 asemakaava 15.12 €
Vuoden 1925 asemakaava 1:4000 20.16 €
Opaskartta (taitettu) 1:4000 ja 1:24000 8.00 €
Virastokartta (2-osainen á 5.04 €) 1:10000 10.08 €
Moottorikelkkareitit 1:40000 5.00 €

Mittauspalvelut ja rakennuslupakartat

Peritään rakennusluvan yhteydessä
Arvonlisävero 0 %
Asuinrakennuksen maalle merkitseminen ja sijaintikatselmus 210.00 €
Autotallin tai varaston tms. maalle merkitseminen 115.00 €
Asuintalon (kerros- ja rivitalo) sekä liike- tai teollisuusrakennuksen maalle merkitseminen 354.00 €
Lupakartta uudisrakennuksesta asemakaava-alueella 66.50 €
Olemassa olevan lupakartan täydentäminen asemakaava-alueella 34.00 €

Mittauspalvelut

Arvonlisävero 0 %
Rajannäyttö ilman rajakäyntiä kahdelta ensimmäiseltä pisteeltä 60.00 €
Kultakin seuraavalta rajapisteeltä 20.00 €

Kiinteistöinsinööripalvelut

Arvonlisvero 0 %

Tonttijaon muutos

Laatimiskustannus 360.00 €
Kuulutuskustannukset 80.00 €

Toimitukset

TONTIN LOHKOMINEN
Tontin pinta-ala enintään 2000m2 750.00 €
Tontin pinta-ala 2001-10000m2 920.00 €
Tontin pinta-ala yli 10000m2 1100.00 €
Kiinnityksestä vapauttaminen 140.00 €
Sopimus kiinnityksen etusijajärjestyksestä 100.00 €
Rasitteen käsittely 1. rasitteelta 95.00 €
Rasitteen käsittely seuraavilta rasitteilta 55.00 €
Rajankäynti 1. rajamerkiltä 95.00 €
Rajankäynti seuraavilta rajamerkeiltä 55.00 €
Tilusvaihto 200.00 €
RASITETOIMITUS (sis. 2 rasitetta) 220.00 €
Jokaisesta seuraavasta rasitteesta 75.00 €
RAJANKÄYNTI (sis. 1 rajamerkin) 320.00 €
Jokaisesta seuraavasta rajamerkistä 55.00 €
Muista kiinteistönmääritystoimituksista peritään todelliset kustannukset
TILUSVAIHTO 420.00 €
MUUT KIINTEISTÖTOIMITUKSET
Peritään maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukainen maksu (616/2007)
KAUPANVAHVISTUS 120.00 €

Kiinteistörekisterin pitäjän päätökset

Kiinteistön laadun ja/tai tunnuksenmuuto 250.00 €
Päätöstä varten tehtävät tarkistumittaukset 360.00 €
Kiinteistöjen yhdistämispäätökset:
KML 214 § mukaisessa tapauksessa (ei kiinnityksiä) 250.00 €
KML 214 § mukaisessa tapauksessa (kiinnityksiä) 300.00 €
Ennen 1.1.2000 muodostusluetteloon merkityn tontin rekisteröiminen, joka muodostuu:
yhdestä kiinteistöstä 50.00 €
kahdesta tai useammasta kiinteistöstä 75.00 €
kiinnityksistä vapauttaminen 140.00 €
pantinhaltijoiden sopimus 100.00 €

Otteet ja todistukset

Kiinteistörekisteriote 18.00 €/kpl
Lainhuutotodistus 18.00 €/kpl
Rasistustodistus 18.00 €/kpl
Toiselta viranomaiselta hankittu asiakirja 8.00 €/asiakirja

Työaikakorvaus 1.2.2017 –

Sisätältää yleiskustannuskorvauksen.
Ei sisällä arvonlisäveroa.
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö 68.91 €/tunti
AMK-insinööri / teknikko tai vastaava henkilö 49.64 €/tunti
Kartoittaja / mittamies tai muu henkilö 40.51 €/tunti