Lukudiplomi

Kemin kouluissa on mahdollisuus suorittaa vapaaehtoinen lukudiplomi. Lukudiplomi on osa kirjaston ja koulun välistä yhteistyötä. Kirjasto tarjoaa lukudiplomin ja ylläpitää sitä, koulu puolestaan valvoo diplomin suorittamista, tulostaa diplomimateriaalin ja jakaa diplomitodistukset.

Kodin tärkeänä tehtävänä on kannustaa lasta lukemaan ja tarpeen mukaan auttaa lasta diplomikirjojen valitsemisessa ja etsimisessä. Tärkeää on, että lapsi ja nuori saa kuitenkin itse päättää, minkä kirjan hän tahtoo lukea. Kirjaston henkilökunta auttaa mielellään valinnassa ja etsimisessä! Kirjoja voi myös tarvittaessa varata ilmaiseksi muista Lapin kirjastoista.

Lukudiplomin kautta oppilas voi helpolla ja palkitsevalla tavalla tutustua lukuharrastukseen ja erilaisiin kirjallisuuden lajeihin. Lukeminen on hauskaa, mutta ennen kaikkea hyödyllistä. Hyvä lukutaito on välttämätöntä nykyisessä yhteiskunnassa. Se antaa pohjan koulussa pärjäämiselle ja menestykselle niin opiskelussa kuin yksityis- ja työelämässäkin.

 

 

Lukudiplomista on myös muuta hyötyä, se:

  • tarjoaa lukuelämyksiä ja herättää lukijassa tunteita
  • kartuttaa yleissivistystä, monipuolistaa sanavarastoa ja antaa virikkeitä mielikuvitukselle
  • innostaa lasta kirjallisuuden pariin ja vahvistaa lukumotivaatiota
  • herättää ja ylläpitää lukuharrastusta.

Lukudiplomin voi suorittaa joka vuosi. Jokaiselle luokalle on tarjolla oma diplominsa. Luettavat kirjat valitaan luokkakohtaisilta kirjalistoilta. Listoissa on otettu huomioon myös heikommat lukijat, helppolukuisemmat vaihtoehdot on erikseen merkitty. Oppilas voi myös suorittaa alempien luokka-asteiden lukudiplomin, jos se on jostain syystä jäänyt väliin ja hän haluaa suorittaa sen. Luettavat kirjat valitaan silloin sen luokan kirjalistalta, jonka diplomia suoritetaan. Tarkemmat ohjeet lukudiplomin suorittamisesta löytyvät jokaisen luokka-asteen omasta diplomivihkosta.

Lisätietoa lukudiplomin suorittamisesta saa Kemin kaupunginkirjastosta!

 

Diplomivihkot

1.-2. lk.

3.-4. lk.

5.-6. lk.

7.-9. lk.

Diplomitehtävät

1.-6.-lk.

7.-9.-lk.

Diplomitodistukset

1. lk.

2. lk.

3. lk.

4. lk.

5. lk.

6. lk.

7. lk.

8. lk.

9. lk.

Tietoa lukudiplomista

Opettajille

Oppilaiden huoltajille