Liikunta

LIIKUNTA (LI)

 

Pakolliset kurssit, suoritusmerkintä tai numeroarvostelu

LI1 TAITOA JA KUNTOA
Kurssilla harjoitetaan ja syvennetään keskeisen, eri vuodenaikoihin sopivien ulko- ja sisäliikuntalajien taitoja sekä käydään läpi fyysisen kunnon harjoittamisen periaatteita.

LI2 LIIKUNTAA YHDESSÄ JA ERIKSEEN
Kurssilla jatketaan edellisellä kurssilla opittujen taitojen harjoittamista ulko- ja sisäliikunnassa niin yksilö- kuin joukkuelajeissa, tutustutaan mahdollisuuksien mu­kaan uusiin liikuntalajeihin sekä saadaan perustiedot oman kunto-ohjelman laatimiseen.

 

Syventävät kurssit, suoritusmerkintä tai numeroarvostelu

LI3 VIRKISTY LIIKUNNASTA
Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyk­sellisten liikuntakokemusten kautta. Kurssi koostuu yhdestä tai useammasta liikuntamuodosta. Opettaja tarkentaa yhdessä opiskelijaryhmän kanssa kurssin sisällön.

LI4 YHDESSÄ LIIKKUEN
Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisiä liikuntaharrastuksia. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän yhteistoiminta. Kurssin sisältönä ovat vanhat tanssit tai jokin muu yhdessä toteutettava liikunta.

LI5 KUNTOLIIKUNTA
Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan tehostaminen, oman kunnon kohottaminen ja seuraaminen sekä jatkuvan liikunnan harrastamisen merkityksen oivaltaminen. Opiskelijat laativat henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman kurssille, joka toteutetaan sekä itsenäisesti että ryhmässä. Opettaja tarkentaa sisällön yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

 

Soveltavat kurssit, suoritusmerkintä tai numeroarvostelu

LI6 LUONNOSSA SELVIYTYMINEN
Kurssiin kuuluu vaelluksen ohella teoriatunteja, jotka antavat valmiuksia luonnossa selviytymiseen. Kurssilla voi olla kesä- ja talviosuus. Vaellukset suoritetaan viikonloppuisin.

LI7 PALLOPELIT 1
Kurssin tavoitteena on kehittää yhden tai useamman pallopelin taitoja. Tuttujen pallopelien lisäksi kurssilla tutustutaan mahdollisuuksien mukaan myös harvinai­sempiin pallopeleihin. Opettaja tarkentaa sisällön yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

LI8 LIIKUNTATILAISUUKSIEN ORGANISOINTI JA TUOMAROINTI
Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia suunnitella ja toteuttaa koulun sisäisiä ja oppilaitosten välisiä palloiluturnauksia ja kuntotempau­ksia.

LI9 URHEILUVALMENNUKSEN PERUSTEET
Kurssin tavoitteena on osata urheiluvalmennuksen keskeiset periaatteet. Kurssille osallistuvilta edellyte­tään jonkin valmennuskurssin suorittamista. Kurssilla harjoitellaan valmennusta yhteistyössä paikallisten seurojen, kaupungin liikuntatoimen ja liikuntajärjestöjen kanssa.

LI10 LIIKUNTADIPLOMI
Kurssilla suoritetaan liikunnan lukiodiplomi.

LI11 PALLOPELIT 2
Kurssin tavoitteena on syventää eri pallopelien taitoja. Tuttujen pallopelien lisäksi kurssilla tutustutaan mahdollisuuksien mukaan myös harvinaisempiin pallopeleihin. Opettaja tarkentaa sisällön yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

LI12 PALLOPELIT 3
Kurssin tavoitteena on edelleen syventää eri pallopelien taitoja. Tuttujen pallopelien lisäksi kurssilla tutustutaan mahdollisuuksien mukaan myös harvinaisempiin pallopeleihin. Opettaja tarkentaa sisällön yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

LI13 VIRKISTY LIIKUNNASTA 2
Kurssin tavoitteena on edelleen tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Kurssi koostuu yhdetä tai useammasta liikuntamuodosta. Opettaja tarkentaa sisällön yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.