Liikunta

Pakolliset kurssit, numeroarvostelu

LI01 Energiaa liikunnasta

Kurssilla harjoitellaan eri ulko- ja sisäliikuntalajien taitoja ja kehitetään fyysisen kunnon eri osa-alueita pari-, ryhmä- ja yksilötyöskentelynä. Aihekokonaisuudet: hyvinvointi ja turvallisuus.

LI02 Aktiivinen elämäntapa

Kurssilla jatketaan edellisellä kurssilla opittujen taitojen harjoittamista vuodenaikaan sopivassa ulko- ja sisäliikunnassa. Kurssilla kehitetään fyysisen kunnon eri osa-alueita pari-, ryhmä- ja yksilötyöskentelynä ja saadaan perustiedot oman liikuntaohjelman laatimiseen. Aihekokonaisuudet: hyvinvointi ja turvallisuus.

Syventävät kurssit, numeroarvostelu tai suoritusmerkintä

LI03 Terveyttä liikkuen

Opiskelijoille tehdään kurssin alussa monipuolinen kuntotesti, jonka perusteella laaditaan henkilökohtainen kunto-ohjelma. Kurssin lopussa tehdään seurantatesti. Kurssi voidaan toteuttaa osittain itsenäisesti. Kurssilla voidaan käyttää hyväksi liikuntateknologiaa. Aihekokonaisuudet: hyvinvointi ja turvallisuus, teknologia ja yhteiskunta.

LI04 Yhdessä liikkuen

Vanhojen tanssien lisäksi opiskelijat harjaantuvat järjestämään juhlatilaisuuden. Kurssilla korostuu pari ja ryhmätyöskentely ja vastuun otto. Ryhmä opettelee keskenään osan tansseista. Aihekokonaisuudet: hyvinvointi ja turvallisuus, aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä

LI05 Hyvinvointia liikkuen

Opettaja tarkentaa yhdessä opiskelijaryhmän kanssa kurssin sisällön. Kurssilla käytetään yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä. Aihekokonaisuudet: hyvinvointi ja turvallisuus.

LI06 Näin selviydyn

Kurssilla keskitytään kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Sisältö rakentuu fyysisen kunnon kohennuksesta, ravinto- ja nukkumistottumusten tarkistuksesta sekä stressinhallintakeinojen oppimisesta. Kohderyhmänä erityisesti 3. vuosikurssin opiskelijat.