4. Hyväksytyt kaavat

Sauvosaari

Kemin kaupunginvaltuusto on 29.1.2018 § 3 hyväksynyt Sauvosaaren kaupunginosan korttelin 106 tontteja 11-13 koskevan asemakaavan muutoksen. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 8.3.2018 mennessä hallinto-oikeuteen se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kaava-asiakirjat

Kemi 7.2.2018
Kemin kaupunki


Karjalahti

Kemin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 25.9.2017 § 148 hyväksynyt Sauvosaaren kaupunginosan rautatie- ja teollisuusraidealueita sekä Karjalahden kaupunginosan korttelia 2101 ja korttelin 2102 tontteja 6, 7, 9-12, 16 ja 17 koskevan asemakaavan muutoksen sekä sitovan tonttijaon korttelin 2101 tontille 11. Kaupunginvaltuuston päätös on lainvoimainen.

Kaava-asiakirjat

Kemi 11.11.2017
Kemin kaupunki


Syväkangas

Kemin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 20.3.2017 § 35 hyväksynyt Sy­väkankaan kaupunginosan korttelin 1222 tontteja 7 ja 11-13 (mm. Syväkan­kaan kioskin ja entisen Toivola-Luotolan tontit) koskevan asemakaa­van muu­toksen ja sitovan tonttijaon. Kaupunginvaltuuston päätös on saanut lainvoi­man.

 

Kaava-asiakirjat

Kemi 10.5.2017
Kemin kaupunki


Sauvosaari

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 17.10.2016 § 114 hyväksynyt Sauvosaaren kaupunginosan korttelin 171 (Mansikkanokka), venesataman, puisto-, pysäköinti- ja katualueiden asemakaavan muutoksen sekä sitovan tonttijaon kortteliin 171. Kaupunginvaltuuston päätös on saanut lainvoiman.

 Kaava-asiakirjat

Kemi 3.12.2016
Kemin kaupunki


Junko

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 25.1.2016 § 3 hyväksynyt Jungon kaupunginosan korttelin 2701 tontin 2 ja katualueen asemakaavan muutoksen sekä sitovan tonttijaon kortteliin 2701 tonteille 6 ja 7. Kaupunginvaltuuston päätös on saanut lainvoiman.

 Kaava-asiakirjat

Kemi 16.3.2016
Kemin kaupunki


 Vainio

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemkaavamuutoksen Vainion kaupunginosan kortteleihin 719 ja 729 sekä asemakaavan kortteliin 759 16.2.2015 §24. Kaupunginvaltuuston päätös on saanut lainvoiman.

Kaava-asiakirjat

Päivitetty 8.3.2015

 


 Yleiset tiet

Tekninen lautakunta on hyväksynyt yleisten teiden (Sauvonväylä, Karihaaranväylä ja Lapintie) muuttamisesta kaduiksi johtuvan asemakaava muutoksen 17.2.2015 §23. Teknisen lautakunnan päätös on saanut lainvoiman.

Kaava-asiakirjat

Kemi  8.3.2015
Tekinen lautakunta


 Ajos

Kemin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 17.11.2014 § 107 hyväksynyt Ajoksen merituulivoimapuiston osayleiskaavan muutoksen.
Kaupunginvaltuuston päätös on saanut lainvoiman.

Kaava-asiakirjat

Kemi 11.1.2015
Kemin kaupunki


 Kivikko

Kemin kaupunginvaltuusto on 29.9.2014 § 85 hyväksynyt Kivikon kaupunginosan korttelia 1089, lukuun ottamatta tonttia 3, koskevan asemakaavan muutoksen sekä sitovan tonttijaon korttelin 1089 tonteille 5-7. Kaupunginvaltuuston päätös on saanut lainvoiman.

Kaava-asiakirjat

Kemi 10.11.2014
Kemin kaupunki


Sauvosaari

Kemin kaupunginvaltuusto on 28.2.2012 § 14 hyväksynyt Sauvosaaren kaupunginosan venesatama- ja katualueita ja Ruutin kaupunginosan kortteleita 228-231 ja korttelin 232 tonttia 4 sekä puisto-, urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta, yleistä pysäköinti- sekä vesialueita koskevan asemakaavan muutoksen sekä sitovan tonttijaon kortteleihin 228, 232 tonteille 6 ja 7 sekä kortteleihin 248 ja 249.

Korkein hallinto-oikeus on 12.8.2014 kumonnut Rovaniemen hallinto- oikeuden päätöksen ja hylännyt kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyn valituksen, joten valtuuston päätös on saanut lainvoiman.

Kaava-asiakirjat

Kemi 21.8.2014
Kemin kaupunki


Sauvosaari

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 5.5.2014 § 48 hyväksynyt nk. Sarius- aluetta eli Sauvosaaren kaupunginosan kortteleita 148 tontit 2-3, 164, 168 ja 171 sekä virkistys-, leirintä-, venesatama-, pysäköinti-, vesi- ja katualueita koskevan asemakaavan muutoksen sekä sitovan tonttijaon kaavamuutoksessa muodostuville tonteille. Kaupunginvaltuuston päätös on saanut lainvoiman.

Kaava-asiakirjat

Kemi 19.6.2014
Kemin kaupunki


Sauvosaari

Kaupungin valtuusto on kokouksessaan 7.4.2014 §37 hyväksynyt Sauvosaaren kaupunginosan korttelin 138 ja katualueiden asemakaavan muutoksen sekä sitovan tonttijaon kortteliin 138.Kaupungin valtuuston päätös on saanut lainvoiman.

Kaava-asiakirjat

Kemi 28.5.2014
Kemin kaupunki


Sauvosaari

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 15.10.2013 § 112 hyväksynyt Sauvosaaren kaupunginosan kortteli 125 tonttia 6 koskevan asemakaavan muutoksen. Kaivokatu 5 (ent. neuvola) ja Keskuspuistokatu 21:n puurakennus. Teknisen lautakunnan päätös on saanut lainvoiman.

Kaava-asiakirjat

Kemi 2.12.2013
Kemin kaupunki


Kemin alue

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 15.10.2013 § 113 hyväksynyt Kemin korkeusjärjestelmästä johtuvan asemakaavan muutoksen. Teknisen lautakunnan päätös on saanut lainvoiman.

Kaava-asiakirjat

Kemi 2.12.2013
Kemin kaupunki


Tervaharju

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 18.6.2013 § 75 hyväksynyt Tervaharjun kaupunginosan korttelin 1178 tontin 2 (os. Mynttilänkatu 1) ja puistoalueen asemakaavan muutoksen. Lautakunnan päätös on saanut lainvoiman.

Kaava-asiakirjat

Kemi 1.8.2013
Kemin kaupunki