Perhettä perustamassa? Kaksoset syntymässä? Ongelmia parisuhteessa? Perheen perustaminen, arjen pyöritys ja lasten kasvaminen ei aina suju kuin valssi. Anna meidän auttaa! Pyydä apua, niin sitä varmasti löytyy.

Lasten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä sekä lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukemista edistetään esimerkiksi seuraavilla palveluilla:

Äitiys- ja lastenneuvolat

Äitiysneuvola palvelee perhettä raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan aikana.

Perhevalmennusta tarjotaan lähinnä ensisynnyttäjille. Se järjestetään keskitetysti yhteistyössä äitiysneuvolan, lastenneuvolan, hammashuollon, fysioterapian ja perheneuvolan kanssa.

Lastenneuvolan tehtävänä on seurata lapsen kasvua ja kehitystä kouluikään asti. Neuvola opastaa vanhempia lasten perushoidossa sekä tukee varhaista vuorovaikutusta. Neuvola tukee vanhempia kasvatuksessa ja arjen sujuvuudessa.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on kotiin annettavaa arjen apua. Tavoitteena on tukea vanhempien jaksamista.

Lastensuojelu

Lapsella on oikeus erityiseen suojeluun, turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen.

Lastenvalvoja

Lastenvalvojat vastaavat lapsen vanhempien selvittämiseen liittyvistä asioista ja vahvistavat lasten huoltajuuteen, asumiseen, tapaamiseen ja elatukseen liittyvät sopimukset.

Perheneuvola

Perheneuvola auttaa kasvatukseen, kehitykseen ja ihmissuhteisiin liittyvissä ongelmissa. Soita tai tule keskustelemaan, kun tuntuu siltä, että tuki ja apu olisivat tarpeen. Tavallisimpia yhteydenoton syitä ovat ihmissuhdevaikeudet, parisuhteen ongelmat, elämänkriisit sekä lasten ja nuorten kehitykseen tai koulunkäyntiin liittyvät huolet.

Perhesosiaalityö

Perhesosiaalityö tukee ja ohjaa perheitä ja lapsia erityisesti elämän erilaisissa kriisitilanteissa.

Perhetyö

Perhetyön tavoitteena on tukea vanhemmuutta, ohjata lasten hoidossa ja kasvatuksessa sekä kodin arjen hallinnassa.

Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta

Tukiperheessä puuhataan ihan tavallisia arkipäivän asioita. Toiminnan tavoitteena on auttaa lasta ja hänen perhettään hankalassa elämäntilanteessa. Tukihenkilö on vapaaehtoinen tai ammattilainen, jonka kanssa voit käydä esimerkiksi harrastuksissa ja ulkoilemassa.