Kemin kaupungin sosiaalipalvelut elävät kuntalaisten arjessa monella eri tavalla. Lasten, nuorten, perheiden, työikäisten sekä ikäihmisten palveluja tuotetaan muun muassa sosiaalityössä, vanhuspalveluissa, lastensuojelussa sekä vammais- ja kehitysvammaispalveluissa.

Palveluohjaus ja sosiaalitoimiston aukiolo

Sosiaalitoimiston ulko-ovi on avoinna arkisin kello 9–11 ja 12–15. Ulko-oven ollessa kiinni ajanvarausasiakkaat haetaan ulko-ovelta.

Palveluohjausta saa esimerkiksi lapsen hyvinvointiin, asumisen tukeen ja taloudellisiin ongelmiin, päihde- tai mielenterveysasioihin, perhe- tai lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä asioissa, myös soittamalla. Palveluohjaaja ottaa vastaan myös esimerkiksi lastensuojeluilmoituksia.

Äkillisissä kriiseissä ja lastensuojeluasioissa voi ottaa yhteyttä päivystykseen.

Muistutus

Jos asiakas on tyytymätön saamaansa sosiaalihuollon palveluun tai kohteluun, hän voi tehdä asiasta muistutuksen sosiaalitoimeen. Muistutuksen voi tehdä myös omainen, läheinen tai laillinen edustaja, jos asiakas ei itse kykene.

Ennen muistutuksen tekemistä kannattaa keskustella palvelua antaneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa. Avoimella keskustelulla on mahdollista selvittää epäselvät asiat ja väärinkäsitykset sekä korjata jo tapahtuneita virheitä ja puutteita. Muistutuksella ei voi hakea muutosta viranhaltijan tekemään päätökseen.

Muistutuksen tekeminen

Muistutuksen voi tehdä vapaamuotoisena kirjeenä. Muistutuksessa tulee kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mihin asiaan tai asioihin on tyytymätön. Muistutuksessa on hyvä mainita niiden henkilöiden nimet ja/tai asema, joiden toimintaa muistutus koskee. Mikäli henkilöiden nimeä tai asemaa ei ole tiedossa, tulee kertoa mahdollisimman tarkasti, milloin muistutuksessa käsiteltävä tapahtuma sattui. Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian muistutusta koskevan tapahtuman jälkeen.

Muistutuksen tekemisessä voi avustaa sosiaaliasiamies, joka on sosiaalihuollon asioissa puolueeton neuvottelija ja sovittelija.

Muistutuksen käsittely

Muistutus toimitetaan sosiaalitoimistoon joko postitse tai viemällä se sosiaalitoimiston neuvontaan.

Muistutukseen vastataan kirjallisesti noin kuukauden sisällä. Laajempia selvityksiä vaativan muistutuksen käsittely voi viedä pidemmän ajan, noin 1-2 kuukautta.

Jos vastauksen saatuaan on edelleen tyytymätön, voi tehdä asiasta kantelun aluehallintovirastoon.