Sosiaalipalvelut elävät kuntalaisten arjessa monella eri tavalla. Lasten, nuorten, perheiden, työikäisten sekä ikäihmisten palveluja tuotetaan muun muassa sosiaalityössä, vanhuspalveluissa, lastensuojelussa sekä vammais- ja kehitysvammaispalveluissa. Vuoden 2023 alusta lähtien palveluista vastaa Lapin hyvinvointialue.

Pyydä apua

Pyydä apua -nappi on lapsiperheille, nuorille ja työikäisille suunnattu matalan kynnyksen sähköinen palvelukanava kaupungin verkkosivuilla ja virtu.fi-portaalissa. Nappia painamalla voi pyytää apua, kysyä neuvoa tai jättää yhteydenottopyynnön. Yhteydenottoihin vastaavat kaupungin työntekijät palveluohjauksesta, perhesosiaalityöstä sekä lastensuojelusta.

Klikkaamalla Pyydä apua -nappia siirrty Virtun lomakkeelle pyytämään apua.

Palveluohjaus ja sosiaalitoimiston aukiolo

Sosiaalitoimiston ulko-ovi on avoinna arkisin kello 9–11 ja 12–15. Samalla aikavälillä toimii palveluohjaus ilman ajanvarausta toimistolla, puhelimitse ja sähköisesti virtu.fi kautta. Jos sinulla ei ole tiedossa asiaa hoitavaa työntekijää ota ensimmäisenä yhteyttä palveluohjaukseen. Ulko-oven ollessa kiinni ajanvarausasiakkaat haetaan ulko-ovelta.

Voit ottaa yhteyttä palveluohjaukseen esimerkiksi
– lapsiin, nuoriin, perheisiin kohdistuvissa huolissa
– sosiaaliturvaan ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa
– kun tarvitset harkinnanvaraista toimeentulotukea
– kun haluat tehdä kiireettömän huoli- tai lastensuojeluilmoituksen

Jos huolesi aihe vaatii välitöntä viranomaisen puuttumista ota yhteyttä sosiaalipäivystykseen.

Koskettiko Veitsiluodon tehtaan sulkeminen sinua?

Jos et tiedä, mille alkaisit tai keneen olisit yhteydessä. Tarjoamme muun muassa kahdenkeskistä keskustelua, palveluihin ohjausta, vertaisryhmiä, yhteisöllisiä tapahtumia sekä hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää opastusta.
Lue lisää: Irtisanomisesta selviytymiseen

Muistutus

Jos asiakas on tyytymätön saamaansa sosiaalihuollon palveluun tai kohteluun, hän voi tehdä asiasta muistutuksen sosiaalitoimeen. Muistutuksen voi tehdä myös omainen, läheinen tai laillinen edustaja, jos asiakas ei itse kykene.

Ennen muistutuksen tekemistä kannattaa keskustella palvelua antaneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa. Avoimella keskustelulla on mahdollista selvittää epäselvät asiat ja väärinkäsitykset sekä korjata jo tapahtuneita virheitä ja puutteita. Muistutuksella ei voi hakea muutosta viranhaltijan tekemään päätökseen.

Muistutuksen tekeminen

Muistutuksen voi tehdä vapaamuotoisena kirjeenä. Muistutuksessa tulee kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mihin asiaan tai asioihin on tyytymätön. Muistutuksessa on hyvä mainita niiden henkilöiden nimet ja/tai asema, joiden toimintaa muistutus koskee. Mikäli henkilöiden nimeä tai asemaa ei ole tiedossa, tulee kertoa mahdollisimman tarkasti, milloin muistutuksessa käsiteltävä tapahtuma sattui. Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian muistutusta koskevan tapahtuman jälkeen.

Muistutuksen tekemisessä voi avustaa sosiaaliasiamies, joka on sosiaalihuollon asioissa puolueeton neuvottelija ja sovittelija.

Muistutuksen käsittely

Muistutus toimitetaan sosiaalitoimistoon joko postitse tai viemällä se sosiaalitoimiston neuvontaan.

Muistutukseen vastataan kirjallisesti noin kuukauden sisällä. Laajempia selvityksiä vaativan muistutuksen käsittely voi viedä pidemmän ajan, noin 1-2 kuukautta.

Jos vastauksen saatuaan on edelleen tyytymätön, voi tehdä asiasta kantelun aluehallintovirastoon.