Hyvinvointialue järjestää kuntalaisille oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti suunniteltua terveydenhoitoa sekä edistää heidän terveyttään.

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n vastuulle ovat siirtyneet seuraavat toiminnot:

 • kiire- ja ajanvarausvastaanotot,
 • lääkäripalvelut,
 • kuntoutuspalvelut,
 • suun terveydenhuolto
 • työterveyshuolto (kuntien järjestämisvastuulla oleva).

Hoitoonpääsytiedote

Terveyspalveluissa tiedot päivitetään 4 kuukauden välein.

Kemin terveyskeskuksen kiireettömän sairaanhoidon jonotilanne 11.10.2022:

 • Puhelinyhteys terveyskeskukseen: virka-aikana samana päivänä.
 • Hoidon tarpeen määrittely: välittömästi ensimmäisen yhteydenoton aikana.
 • Hammaslääkärin vastaanotto: noin 70 päivää.
 • Lääkärin vastaanotto: 0-30 päivää.
 • Sairaanhoitajan vastaanotto: 0–3 päivää arkisin.
 • Terveydenhoitajan vastaanotto: 0–3 päivää arkisin.

Terveydenhuollon potilaan asema ja oikeudet

Terveydenhuollon potilaalla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun. Hoitoon tarvitaan potilaan suostumus, ja sen on tapahduttava yhteisymmärryksessä potilaan kanssa.

Potilaalla on oikeus

 • saada tiedot terveydentilastaan, hoidon laajuudesta, riskitekijöistä ja vaihtoehdoista,
 • saada tietää hoitoon pääsyn ajankohta jonotustilanteessa,
 • tarkistaa potilasasiakirjoihin merkityt tiedot ja tarvittaessa pyytää oikaisemaan ne,
 • tulla kuulluksi alaikäisenäkin.