Liikenneverkko

Merikatu

Sairaalakadulta alkava Merikatu on 450m pitkä ja yhtyy Kauppakatuun Meripuiston kohdalla. Katu on rakennettu vuonna 2003 Hahtisaaren kerrostalojen rakentamisen yhteydessä. Nykyinen katualue on ollut osin piha-aluetta ja vanhaa ratapenkkaa. Kadun vierellä kulkee kevyenliikenteenväylä ja reunat on kivetty. pysäköinti on mahdollistettu kadun reunoille.

Kauppakatu

Asemakadulta alkava Kauppakatu on kilometrin pituinen ja yksi keskustan valtaväylistä. Kauppakatu yhdistää liikekeskustan Sisäsatamaan, jonne katu päättyy ja jatkuu Luulajantienä ranta-aluetta pitkin. Kauppakatu on aiemmalta nimeltään Pakkahuoneenkatu ja noudattaa Myyrmannin laatimaa Kemin ensimmäistä asemakaavaa. Kadun varrelle Meripuiston kohdalle on rakennettu 50 autopaikkaa.

 

Urheilukatu

Aiemmaltaan nimeltään Aitakatu on saanut nimensä urheilukenttää ympäröivästä pitkähköstä aidastaan. Meripuiston kohdalla katu on asemakaavassa osoitettu paikoitusalueeksi merkinnällä (LP). Pysäköintipaikkoja on nykyisellään 60 kpl.  

Luulajantie

Luulajantie alkaa Sisäsatamasta Kauppakadun päästä ja jatkuu suorana Ulenin rantaan, jossa se loivasti kääntyy mäkeä myötäilleen Mansikkanokan sahan  voimalaitokselle. Nykyinen katualue on ollut satama-aluetta ja nimensä se on saanut 1980-luvulla, jolloin kemistä tehtiin risteilyjä Luulajaan. Tie on palvellut myös Ulenin konepajaa ja Mansikkanokan sahaa.  Uudessa kaavassa kadun nimi jatkuu Rantabulevardina vierasvenesatamalta Mansikkanokalle.  Pysäköinti on järjestetty makasiinien kohdalla kadunvarteen ja Sisäsatamanpuiston kohdalla aikoitusalueena venesatama-alueelle. Pysäköintipaikkoja Sisäsataman kohdalla on yhteensä 83.

 

Meripuistokatu

Meripuistokatu on yksi vanhimmista kaduista ja alkuperäiseltään nimeltään Isopuistokatu. Katu on kokonaisuudessaan valmistunut vuonna 1911. Katu on ensimmäisiä asfaltoituja ja valaistuja katuja Kemissä. Kaksiväyläinen yhdensuuntainen puistokatu muuttuu kaksisuuntaiseksi kaduksi uimahallin kohdalla. Kadunvarsi pysäköintipaikkoja on 82 kpl ja Uimahallin pysäköintialueella lisää 52.

 

Mansikkanokankatu

Mansikkanokankatu alkaa Nahkurinkadun eteläpäästä Koivuniemenpuiston laidalta. Katu on 370m pitkä ja päättyy tulevalle Lumilinnankadulle. Kadun merenpuoleisella laidalla kulkee kevyenliikenteen reitistö ja sen varrella sijaitsee matonpesupaikka, leikkipuisto ja lopulta Mansikkanokan puisto- ja virkistysalue.