Luvat ja lomakkeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) määrittelee seuraavat luvat:

Rakennuslupa (MRL 125 §) tarvitaan:

 1. Uudisrakennukselle
 2. Rakennuksen laajennukselle
 3. Uudisrakentamiseen verrattavalle korjaus- ja muutostyölle
 4. Korjaus- ja muutostyölle, jos työllä voi olla vaikutusta turvallisuuteen tai terveyteen
 5. Käyttötarkoituksen olennaiselle muuttamiselle

Toimenpidelupa (MRL 126 §) tarvitaan:

 1. Rakennuksen julkisivun muuttamiseen
 2. Vajojen, katosten ym. rakennelmien rakentamiseen
 3. Aidan rakentamiseen
 4. Mainoksen asettamiseen
 5. Asuinhuoneiston yhdistämiseen ja jakamiseen
 6. Maalämpöjärjestelmän rakentamiseen

Rakennuksen purkamislupa (MRL 127 §) tarvitaan:

– Rakennuksen purkamiseen asemakaava-alueella tai muulla alueella,jolla on voimassa rakennuskielto. Talousrakennuksen tai muun siihenverrattavan vähäisen rakennuksen saa purkaa ilman lupaa, mutta purkamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan (purkamisilmoitus).

Maisematyölupa (MRL 128 §) tarvitaan:

 1. Puiden kaatamiseen
 2. Maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön

Poikkeuslupa tarvitaan:

– Poikkeamiseen maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista säännöksistä ja määräyksistä.

 

Kaikki rakentamiseen liittyvät luvat haetaan 1.1.2018 alkaen verkossa Lupapiste.fi -palvelussa

Hoida rakennuslupa-asiointi verkossa Lupapisteen kautta

Hoida hankkeesi rakennuslupa-asiointi verkossa Lupapisteen kautta – aina ennakkokyselyistä hankkeen päättymiseen saakka. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen ja pitää kaikki hankkeen osapuolet tietoisina hankkeen etenemisestä vuorokauden ympäri. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on sujuvampaa kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

Lupapiste kattaa Kemin kaupungin rakennus- ja toimenpidelupien, sekä maisematyölupien hakemisen.

Palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ensimmäisen käyttökerran yhteydessä ja sen käyttöönotto on maksutonta. Luvanhakijaorganisaatiot voivat kuitenkin rekisteröidä käyttöönsä maksullisen Yritystilin sisäistä hankehallintaa varten.

Palvelun toimittaja on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys, Evolta Oy, ja se on toteutettu yhteistyössä Ympäristöministeriön kanssa.

Lupapisteen käyttö pähkinänkuoressa:

 1. Rekisteröidy palveluun ensimmäisen käyttökerran yhteydessä ja kirjaudu tämän jälkeen sisään sähköpostiosoitteella sekä salasanalla.
 2. Hakemuksen tai kyselyn luominen: Valitse hankkeesi sijainti ja päätoimenpide. Tämän jälkeen pääset joko tekemään kyselyn hankkeeseen liittyen tai luomaan hakemuksen aiempien valintojesi pohjalta.
 3. Kutsu tarpeelliset tahot mukaan hankkeelle “Osapuolet” -välilehdeltä. Kun henkilöt ovat hyväksyneet hankekutsun, voidaan heidän tietonsa valita mukaan hakemukselle ja täten säästytään turhalta näpyttelyltä. Huomioithan, että mikäli hankkeellesi vaaditaan pääsuunnittelija, vastaa hän pääsääntöisesti hankkeen edistämisestä ja viranomaiskommunikaatiosta Lupapisteessä.
 4. Tallenna hankkeelle siihen liittyvät tiedot ja dokumentit yhdessä muiden osapuolten kanssa. Kaikki kirjoittamasi tiedot tallentuvat automaattisesti hakemukselle ja voit jatkaa sen täydentämistä sinulle sopivana ajankohtana.
 5. Kysy tarvittaessa neuvoa viranomaiselta hankekohtaisen “Keskustelu” -ikkunan kautta.
 6. Jätä hakemus eteenpäin viranomaiselle “Hakemuksen jättäminen” -välilehdellä.

Lupapisteen prosessikuvaus >> 

Siirry palveluun >> 

 

Rakennusvalvonnan ohjeet:

Rakennusvalvonnan lomakkeet: