Luvat ja lomakkeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) määrittelee seuraavat luvat:

Rakennuslupa (MRL 125 §) tarvitaan:

 1. Uudisrakennukselle
 2. Rakennuksen laajennukselle
 3. Uudisrakentamiseen verrattavalle korjaus- ja muutostyölle
 4. Korjaus- ja muutostyölle, jos työllä voi olla vaikutusta turvallisuuteen tai terveyteen
 5. Käyttötarkoituksen olennaiselle muuttamiselle

Toimenpidelupa (MRL 126 §) tarvitaan:

 1. Rakennuksen julkisivun muuttamiseen
 2. Vajojen, katosten ym. rakennelmien rakentamiseen
 3. Aidan rakentamiseen
 4. Mainoksen asettamiseen
 5. Asuinhuoneiston yhdistämiseen ja jakamiseen
 6. Maalämpöjärjestelmän rakentamiseen

Rakennuksen purkamislupa (MRL 127 §) tarvitaan:

– Rakennuksen purkamiseen asemakaava-alueella tai muulla alueella,jolla on voimassa rakennuskielto. Talousrakennuksen tai muun siihenverrattavan vähäisen rakennuksen saa purkaa ilman lupaa, mutta purkamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan (purkamisilmoitus).

Maisematyölupa (MRL 128 §) tarvitaan:

 1. Puiden kaatamiseen
 2. Maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön

Poikkeuslupa tarvitaan:

– Poikkeamiseen maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista säännöksistä ja määräyksistä.

Rakennusvalvonnan ohjeet:

Rakennusvalvonnan lomakkeet: