Rakennusvalvonnan maksut

Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakijan tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Maksu voidaan määrätä perittäväksi jo ennalta. Tämän taksan perusteella määrätyt maksut eivät ole arvonlisäverollisia. Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään.

Kemin kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä perittävistä maksuista saat tarvittaessa lisätietoa kaupungin rakennusvalvonnasta (Kaupungintalo, Valtakatu 26, 5. krs., FI – 94100 Kemi).

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä suoritettavat maksut